Wszystkich mieszkańców Oksywia, a także gdynian z innych dzielnic zainteresowanych przebudową skrzyżowań ulic płk. Dąbka, Bosmańskiej i Dickmana zapraszamy na spotkanie konsultacyjne poświęcone ocenie koncepcji nowego układu drogowego oraz propozycji zagospodarowania tej okolicy. 

W środę, 10 lipca, o godzinie 17.30 w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Arendta Dickmana 14 pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych wspólnie z projektantami z gdyńskiej pracowni Poldukt Projekt czekać będą na Państwa uwagi, propozycje i wnioski, które pomogą przygotować ostateczny projekt dla przyszłego wykonawcy przebudowy skrzyżowań w północnej części Gdyni.

To bardzo ważne skrzyżowanie nie tylko dla oksywian. Tędy prowadzą drogi do jednostek wojskowych, portu i stoczni Marynarki Wojennej, szkoły, czy hospicjów, a także w kierunku Osady Rybackiej, która zyskuje na popularności wśród turystów. Koncepcja nowego układu drogowego, a także dwie propozycje aranżacji otaczającego terenu, uwzględniają wszystkie uwarunkowania, które charakteryzują to miejsce jako drogowe skrzyżowanie, węzeł przesiadkowy, a także codzienną trasę pieszych i rowerzystów.

– Koncepcję przygotowali projektanci wyłonieni w przetargu ogłoszonym na początku 2019 roku. Współpracowali z Zarządem Dróg i Zieleni oraz Laboratorium Innowacji Społecznych – informuje Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Po przebudowie, w ramach prowadzonej na Oksywiu rewitalizacji, to miejsce stanie się bezpieczniejsze i wygodne dla wszystkich użytkowników. Będzie też, rzecz jasna, uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Teren wokół zyska na atrakcyjności dzięki nowej roślinności czy elementom małej architektury. Projektanci nie pominęli historycznych walorów tej części Oksywia, czego przejawem jest szczególna troska m.in. o nową lokalizację zabytkowej kapliczki. Już dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych tym tematem w środę, 10 lipca, do V LO w Gdyni przy ul. Dickmana 14, gdzie od godziny 17.30 wspólnie z autorami koncepcyjnych projektów będziemy czekać na opinie mieszkańców. W wyniku dyskusji i nadesłanych uwag powstanie koncepcja ostateczna, na podstawie której opracowany zostanie projekt budowlany.

Nowy układ drogowy dla historycznej części Oksywia
– Przed rozpoczęciem prac projektowych wykonaliśmy szczegółowe badania natężenia ruchu samochodowego, pieszego i komunikacji miejskiej na obu skrzyżowaniach – wyjaśnia Krzysztof Linke z pracowni Poldukt Projekt. – Szczególnie duży ruch samochodowy widoczny jest w godz. 15 – 16, z kierunku Oksywia Dolnego (ul. Arciszewskich) oraz Dickmana w kierunku ulic Dąbka oraz Bosmańskiej. Znacząco przewyższa on natężenie w relacji odwrotnej. W godzinach porannych ruch we wszystkich kierunkach jest bardziej zrównoważony.

Priorytetem dla opracowania układu drogowego była poprawa płynności ruchu na skrzyżowaniu ul. Dąbka i Bosmańskiej. W miejscu tym zaprojektowano rondo. Taka forma skrzyżowania z jednej strony zapewnia bezpieczeństwo poprzez poprawę widoczności, z drugiej wpływa właśnie na płynność ruchu.

Nie zapomniano też o bezpieczeństwie i komforcie pieszych – między przystankami Oksywie Górne (w obu kierunkach) zaprojektowano dwa nowe przejścia dla pieszych. To ważne dla pasażerów zatrzymujących się tu autobusów.

Nawierzchnia jezdni w obrębie obu skrzyżowań będzie wyniesiona. Takie rozwiązanie wpłynie na spowolnienie ruchu samochodów osobowych, zapewni priorytet komunikacji miejskiej.

Bezpieczeństwo pasażerów poprawi również sposób zaprojektowania przystanków autobusowych. Przystanek „Oksywie Górne” w kierunku ul. Dąbka i Bosmańskiej będzie miał zatokę autobusową, ten w kierunku ulicy Arciszewskich zostanie natomiast wykonany jako bezzatokowy. Takie rozwiązanie pozytywnie zaopiniowała Gminna Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dwie koncepcje zagospodarowania
Ważnym warunkiem postawionym projektantom przez Laboratorium Innowacji Społecznych było zachowanie historycznego charakteru terenu, na którym znajdują się przebudowywane skrzyżowania. Projektanci starannie zaplanowali również proponowane lokalizacje zabytkowej kapliczki, tak aby znajdowały się w najbliższym sąsiedztwie obecnej.

– Projektanci zaproponowali dwie koncepcje zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem placu zlokalizowanego w sąsiedztwie hospicjum – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Ciekawym elementem jednej z nich jest nawiązanie do historycznego układu ruralistycznego wsi Oksywie poprzez stworzenie w nawierzchni placu jego pomniejszonego odwzorowania. Taka propozycja jednoznacznie odnosi się do długiej i ciekawej historii dzielnicy.

W pierwszej z koncepcji zaproponowano również nową lokalizację kapliczki św. Rocha, która miałaby zostać usytuowana przy ogrodzeniu hospicjum. Umożliwiło to projektantom zaaranżowanie ławek, ułatwiających jej dostępność. Alternatywną lokalizacją prezentowaną w drugim wariancie zagospodarowania jest natomiast centralna część ronda, co poprawia ekspozycję kapliczki, ale wpływa na pogorszenie jej dostępności.

Druga z prezentowanych koncepcji rozwijana jest wokół motywów morskich i marynistycznych. Oprócz typowych dla krajobrazu nadmorskiego krzewów iglastych i roślinności trawiastej zaproponowano w niej elementy dekoracyjne wiat przystankowych oraz ławki zbudowane z kamieni i drewna. Na terenie głównego placu zaproponowano ponadto wprowadzenie ławki z zadaszeniem w formie żagla.

Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w środowym spotkaniu, do 21 lipca mogą przekazywać swoje uwagi i sugestie pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub telefonicznie pod numerem 58 727 39 06.

Zainteresowani będą również mogli zabrać głos na kolejnym spotkaniu konsultacyjnym zaplanowanym na przełomie sierpnia i września. W jego trakcie zaprezentowana zostanie ostateczna koncepcja skrzyżowań wraz z odniesieniem się do przedstawionych przez mieszkańców do tego czasu sugestii i uwag.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót