Wkrótce minie rok od wmurowania kamienia węgielnego na budowie Przystani Widna 2A na Witominie. Oba budynki są w stanie surowym zamkniętym: prace toczą się w ich wnętrzach oraz na otaczającym je terenie.

Budowa Przystani Widna 2A // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Budowa Przystani Widna 2A // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Przystań Widna 2A, powstaje w ramach gdyńskiej sieci placówek, jest pierwszą tego typu budowaną od zera, według projektu wybranego w konkursie oraz jedyną, która mieścić się będzie w dwóch budynkach. Przystań połączy funkcję Domu Sąsiedzkiego i Biblioteki Gdynia – każde z nich będzie mieć do dyspozycji własną przestrzeń, do tego wspólne patio z trybunami i zielenią.

Przystań Widna 2 będzie działać na obszarze rewitalizacji jako trzecie tego typu miejsce w Gdyni: po Przystani Opata Hackiego 33 na Chyloni i Przystani Śmidowicza 49 na Oksywiu – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Zapewni dostęp do usług społecznych, da nowe możliwości spędzenia wolnego czasu czy samorozwoju. Przystanie, które już działają w gdyńskich dzielnicach – pierwszą otworzyliśmy w maju 2018 roku w Wielkim Kacku – to miejsca chętnie odwiedzane przez mieszkańców w każdym wieku. Tu można wziąć udział w ciekawych zajęciach lub samemu jakieś poprowadzić dla sąsiadów, ale można też zwyczajnie posiedzieć; można skorzystać ze wsparcia specjalistów. Dodatkowo, powstająca w samym centrum Witomina Przystań zmieni obraz dzielnicy.

W obu budynkach, które będą tworzyć Przystań, gotowa jest już kanalizacja deszczowa. Wykonano drenaż opaskowy, ułożono instalacje elektryczne wewnętrzne oraz instalacje sanitarne wewnętrzne. Zakończyły się prace tynkarskie, zamontowano stolarkę okienną, dachy, tarasy (bez elementów wykończeniowych) oraz posadzki. Gotowe jest zewnętrzne przyłącze wody, sieć gazowa oraz drenaż.

Trwają natomiast prace związane z wentylacją, osprzętem sanitarnym, okładzinami podłóg, szpachlowaniem i malowaniem, układaniem glazury, elewacją budynków oraz montażem balustrad. W toku są też prace związane z elementami zagospodarowania terenu – powstają trybuny, mury oporowe, krawężniki, podbudowy, chodnik w rejonie wjazdu i placu manewrowego oraz kanalizacja sanitarna. W obu budynkach dobiega końca montaż wind.

Budynki Domu Sąsiedzkiego oraz filii Biblioteki Gdynia, które tworzyć będą Przystań Widna 2A, będą spójną całością – z jasną elewacją osłoniętą od strony skrzyżowania drewnianą, ażurową kurtyną, oraz z dużymi oknami. Ich łączna powierzchnia użytkowa to blisko 900 m kw. Na mieszkańców będą tam czekać m.in. wielofunkcyjna sala sąsiedzka, kuchnia przeznaczona na warsztaty kulinarne, miejsca spotkań, sale do ćwiczeń oraz bogaty księgozbiór Biblioteki Gdynia. Między budynkami pojawi się dużo zieleni. Będą miejsca do siedzenia wraz z dodatkową małą architekturą oraz tryskacze posadzkowe.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót