Sześć tygodni temu na terenie budowy Przystani Widna 2A na Witominie wmurowano kamień węgielny. Prace przy obu budynkach – Przystani i Biblioteki Gdynia – idą zgodnie z planem.

Budowa Przystani Widna 2A: 28 czerwca 2021, budynek Centrum Sąsiedzkiego // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Przystań Widna 2A – pierwsza w ogólno gdyńskiej sieci – budowana jest od zera. Prace rozpoczęły się w marcu tego roku, 18 maja wmurowano kamień węgielny. Na działce u zbiegu ul. Chwarznieńskiej i Rolniczej powstają dwa budynki, w których mieścić się będą Centrum Sąsiedzkie i filia Biblioteki Gdynia.

Prace budowlane toczą się bez zakłóceń.

W budynku A, w którym mieścić się będzie Centrum Sąsiedzkie, wykonano już ławy i ściany fundamentowe, izolacje ścian fundamentowych, podsypki pod posadzki na gruncie oraz instalacje podposadzkowe. Gotowa jest kanalizacja deszczowa. Częściowo powstały już ściany murowane nadziemia, ściana żelbetowa w betonie architektonicznym oraz szyb windy.

Budowa Przystani Widna 2A: 28 czerwca 2021, budynek Biblioteki Gdynia // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

W budynku B, w którym działać będzie Biblioteka Gdynia, gotowe są już podkłady pod ławy fundamentowe, częściowo także ławy i ściany fundamentowe.

Cieszy nas ten postęp prac, bo bardzo chcemy spotkać się z mieszkańcami w Przystani Widna 2A. To będzie miejsce niewątpliwie warte odwiedzenia: w samym centrum Witomina, z dużą ilością zieleni i bogatą ofertą bezpłatnych zajęć, z których korzystać będą wszyscy mieszkańcy – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Centrum Sąsiedzkie i Biblioteka Gdynia, działające pod wspólnym szyldem Przystani Widna 2A, dadzą możliwość rozwijania zainteresowań, zdobycia nowych umiejętności, nawiązania znajomości. Przystań Widna 2A tworzyć będą wszyscy mieszkańcy, bo – tak jak w działających już w Gdyni Przystaniach – dużą część planu zajęć będą wypełniać te prowadzone przez sąsiadów dla sąsiadów. To miejsce oczekiwane przez mieszkańców i powstające po wysłuchaniu ich głosów – na etapie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji postulat stworzenia okazji do sąsiedzkich spotkań padał często.

Przystań Widna 2A powstaje w ramach rewitalizacji, którą objęta jest zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja. W ramach tego procesu zmienia się przestrzeń dzielnicy, ale też inicjowane są działania włączające mieszkańców.

Takiego miejsca, w którym wspólnie działać mogłyby osoby w każdym wieku, do tej pory w dzielnicy nie było – zauważa Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni. – Jego powstanie to wielka szansa na zintegrowanie mieszkańców całego Witomina, zespolenia dzielnicy w jeden organizm. Centralna lokalizacja jest tu ogromnym atutem.

Tak będzie wyglądać Przystań Widna 2A // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Budynki Centrum Sąsiedzkiego oraz filii Biblioteki Gdynia stworzą spójną całość – z jasną elewacją osłoniętą od strony skrzyżowania drewnianą, ażurową kurtyną, oraz dużymi oknami. Łączna powierzchnia użytkowa obu budynków to blisko 900 m kw. Na mieszkańców będą tam czekać m.in. wielofunkcyjna sala sąsiedzka, kuchnia przeznaczona na warsztaty kulinarne, miejsca spotkań, sale do ćwiczeń oraz bogaty księgozbiór Biblioteki Gdynia. Między budynkami pojawi się dużo zieleni. Będą miejsca do siedzenia wraz z dodatkową małą architekturą oraz tryskacze posadzkowe.

Budowa Przystani rozpoczęła się w marcu br. Prace mają potrwać 14 miesięcy.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Budowa Przystani Widna 2A: 25 kwietnia 2021, budynek Centrum Sąsiedzkiego // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Budowa Przystani Widna 2A: 25 kwietnia 2021, teren pod budynek Biblioteki Gdynia // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Budowa Przystani Widna 2A: 18 maja 2021, wmurowanie kamienia węgielnego, budynek Centrum Sąsiedzkiego // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Budowa Przystani Widna 2A: 25 maja 2021, budynek Centrum Sąsiedzkiego // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Budowa Przystani Widna 2A: 25 maja 2021, teren pod budynek Biblioteki Gdynia // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Budowa Przystani Widna 2A: 11 czerwca 2021, budynek Centrum Sąsiedzkiego // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Budowa Przystani Widna 2A: 11 czerwca 2021, budynek Biblioteki Gdynia // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
powrót