Zapraszamy na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie:

Pracownicy LIS spotkają się z mieszkańcami obszarów rewitalizacji // mat. LIS
Pracownicy LIS spotkają się z mieszkańcami obszarów rewitalizacji // mat. LIS

* na Oksywiu – w środy, 6, 13 ,20, 27 września w godz. 14.00-18.00 w Przystani Śmidowicza 49,

* na Witominie – w czwartki: 7, 14, 21 września godz. 16.30-18.30, SPOT Młodorośli, ul. Widna 8.

Projekt Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót