Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza mieszkańców Witomina i Oksywia – obszarów rewitalizacji – na spotkania z osobami zaangażowanymi w działania rewitalizacyjne w ich dzielnicach.

Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców Witomina i Oksywia odbywają się w środy i czwartki // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Jeśli chcesz porozmawiać z pracownikiem Laboratorium Innowacji Społecznych na przykład o tym:
• czym jest i co możesz zrobić dzięki Funduszowi Sąsiedzkiemu na Oksywiu
• jak postępują prace przygotowawcze do budowy chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich
• czemu służy przebudowa ul. Makowskiego i budowa schodów do ul. Arciszewskich
• jakie najstarsze ślady osadnictwa można odnaleźć na Oksywiu i które z nich sąsiadują z inwestycjami
• kiedy rozpocznie się przebudowa centrum dawnej wsi Oksywie: skrzyżowania ul. Płk. Dąbka – Dickmana – Bosmańska
• z jakich usług można korzystać w Przystani Śmidowicza 49
• gdzie można obejrzeć wynik konkursu architektonicznego na budowę traktu leśnego między ul. Żeglarzy a Bosmańską

Jeśli chcesz porozmawiać z pracownikiem Laboratorium Innowacji Społecznych na przykład o tym:
• czym jest i co możesz zrobić dzięki Funduszowi Sąsiedzkiemu na Witominie
• co znajdzie się w Przystani Widna 2A
• jak działa system rezerwacji nowego boiska sportowego na terenie SP 35
• jakie zmiany w organizacji ruchu czekają rejon ulic Uczniowskiej i Nauczycielskiej
• czy polana przy lesie zasługuje na pump-track
• czy Witomino ma swoje symbole
• gdzie zgłaszać śmieci zalegające w lesie lub na osiedlu

lub w innej ważnej sprawie sąsiedzkiej, zarezerwuj czas w środowe lub czwartkowe popołudnie.

Spotkania odbywają się w dwóch formach: zdalnie (poprzez platformę zoom) i stacjonarnie – w dzielnicy.
Spotkania on-line mają charakter dyżuru, link do spotkania zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny. Spotkanie można umówić:
• telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji)
• mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino)
• przez messanger GdyniaOdNowa lub przez wydarzenie na portalu Facebook.

W czerwcu spotkania on-line odbędą się:
• Oksywie: 16, 30 w godz. 14.00-18.00,
• Witomino: 17 w godz. 14.00-18.00,

a osobiste, z zachowaniem reżimu sanitarnego:
• Oksywie: 9, 23 w godz. 14.00-18.00 – w Przystani Śmidowicza 49,
• Witomino: 10, 24 w godz. 14.00-18.00 – w punkcie konsultacyjnym przy bloku Widna 2Na spotkania osobiste nie trzeba się umawiać, ale ponieważ odbywają się w rygorze sanitarnym (to oznacza obowiązkowe maseczki, dezynfekcję i dystans), może okazać się, że na rozmowę trzeba będzie chwilę poczekać.

Więcej informacji można uzyskać:
* telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, dział inwestycji)
* mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino)

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót