Zapraszamy na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.


W grudniu spotkania odbędą się:
* na Oksywiu – w środy: 7, 14, 21 w godz. 15.30-18.00 w Przystani Śmidowicza 49; w czwartki: 8, 15, 22 w godz. 9.30-11.00 przy ul. Dąbka 52 (Placówka SPOT),
* na Witominie – w środy 7, 14, 21 w godz. 14.30-17.30 w SPOT Młodorośli Widna 8.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót