Etap składania projektów w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2024 trwa! Każdy kto ma pytania, wątpliwości lub szuka inspiracji, może skorzystać ze wsparcia zespołu Laboratorium Innowacji Społecznych. W najbliższym czasie odbędą się specjalne wydarzenia, podczas których będzie można skonsultować swój pomysł.

Projekt w gdyńskim Budżecie Obywatelskim może złożyć każda osoba mieszkająca na stałe w Gdyni, niezależnie od wieku, zameldowania, a nawet obywatelstwa. Podstawą – zarówno w przypadku inicjatywy dzielnicowej, jak i miejskiej – jest wypełnienie formularza wniosku oraz dołączenie listy z podpisami mieszkańców popierających projekt.

Projekty dzielnicowe można składać na dwóch poziomach: tzw. dzielnicowym małym (który obejmuje projekty o wartości do 20 tysięcy złotych) i dzielnicowym dużym (w ramach którego powstają projekty droższe, do 90% środków w puli dzielnicowej). Jest też możliwość składania projektów miejskich w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (o maksymalnej wartości pojedynczego projektu w wysokości 1 mln złotych) oraz – nowość – w ramach Jubileuszowego Budżetu Obywatelskiego (o maksymalnej wartości pojedynczego projektu w wysokości 100 000 złotych).

W przypadku projektów dzielnicowych można składać projekty w łącznie siedmiu kategoriach: komunikacja i organizacja ruchu, przestrzeń publiczna, sport i rekreacja, zdrowie i polityka społeczna, edukacja, zieleń i ochrona środowiska oraz kultura. Z kolei zakres projektów miejskich KBO m.in. zwiększenia zieleni w mieście, rozbudowy infrastruktury rowerowej, gospodarowania wodami opadowymi i działań edukacyjnych z nimi związanymi. Natomiast w ramach JBO można zgłaszać długofalowe inicjatywy, które uświetnią 100. rocznicę nadania Gdyni praw miejskich.

Projekty dzielnicowe muszą dotyczyć konkretnej dzielnicy, a projekty miejskie odpowiadać na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładać realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części.

Poza uzupełnieniem podstawowych danych, jak tytuł projektu,  jego cel, oraz planowane działania, w formularzu należy opisać koszty zadania i wskazać miejsce jego realizacji (konieczne przy projektach inwestycyjnych). Ponieważ na tym etapie mogą pojawić się wątpliwości i pytania, warto korzystać z materiałów i wskazówek opublikowanych na stronie internetowej bo.gdynia.pl. Chętni mogą także wziąć udział w specjalnych spotkaniach z pracownikami Urzędu Miasta i Laboratorium Innowacji Społecznych, którzy pomogą wypełnić wniosek.

Najbliższe spotkania:

Budżet Wieczorową Porą – konsultacje online

  • we wtorki w godz. 17.00-19.00

Spotkania informacyjne w dzielnicach: 

Maraton Pisania Projektów 

  • 17 lutego w godz. 10.00-16.00 w UrbanLab Gdynia (al. Zwycięstwa 96/98)
powrót