Na Witominie powstała polana rekreacyjna, sprzyjająca integracji lokalnej społeczności. Składające się na nią ścieżki, place zabaw, urządzenia do street workout’u oraz wybieg dla psów zachęcają do spacerów, wypoczynku i uprawiania sportu. Polana na Witominie jest trzecim tego typu miejscem, zrealizowanym w ramach rewitalizacji po Babich Dołach i Oksywiu.

Przestrzeń przy granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, między boiskiem klubu Arka, a skarpą przy ul. Uczniowskiej była rozległym, zielonym terenem, sąsiadującym z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Okoliczni mieszkańcy przychodzili tu na spacery z czworonogami. Niegdyś zlokalizowane były tu korty tenisowe, jednak od ponad 10 lat teren był niezagospodarowany, bez ławek, z nieuporządkowaną roślinnością.

Projekt zagospodarowania polany powstał po serii konsultacji z mieszkańcami, dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. Uczestnicy spotkań oraz wypowiadający się w internetowych ankietach mieszkańcy Witomina, wyrażali chęć i potrzebę stworzenia na tym terenie dzielnicowego parku ze strefą wypoczynkową, sprzyjającą m.in. seniorom, miejscami do aktywności sportowej, zabaw z dziećmi oraz wydzielonej przestrzeni dla psów.

Na początku 2023 roku rozpoczął się pierwszy etap inwestycji, realizowany przez firmę Green Poland, wyłonioną w drodze przetargu. Wykonawca przejął teren inwestycji latem 2023 roku, prowadząc prace w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Prace rozpoczęto od rozebrania pozostałości fundamentów budynku i ogrodzenia dawnych kortów tenisowych, które znajdowały się na tym terenie. Usunięto elementy infrastruktury technicznej oraz wyrównano cały teren, zajmujący ok. 0,4 ha.

– Miejsce przeszło całkowitą odmianę i uzupełnia ją o szereg nowych funkcji. To co można uznać za jedną z największych zalet to uniwersalność. W otoczeniu zieleni mogą odpocząć osoby spacerujące, bawić się najmłodsi, aktywnie spędzać czas odrobinę starsi … a także szaleć ze swoimi czworonożnymi pupilami. Witomino zyskało ciekawą przestrzeń, która rewelacyjnie wpisała się w otoczenie sąsiadującego lasu, obiektów sportowych i zabudowy mieszkaniowej – mówi Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.

Na witomińskiej polanie rekreacyjnej zieleń została uporządkowana, nasadzono nowe drzewa i rabaty z niską roślinnością. Wyznaczono oświetlone, prawie 500-metrowe ścieżki dla pieszych z nawierzchni mineralnej oraz miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Pojawiły się elementy małej architektury: ławki, śmietniki i tablice informacyjne. Na polanie zlokalizowano dwa place zabaw – dla dzieci starszych i młodszych. Na placu zabaw dla dzieci starszych znajduje się tor przeszkód, struktura do wspinania wraz z pieńkami do wspinania lub siedzenia. Młodsze dzieci mogą natomiast korzystać z piramidy linowej, trzech trampolin terenowych oraz huśtawki typu „bocianie gniazdo”. Oprócz urządzeń dla dzieci, na polanie znajdują się urządzenia sportowe w strefie street workout, parkingi rowerowe, strefa siedzisk dla młodzieży, umożliwiająca obserwowanie rozgrywek na boisku Arki. Właściciele psów mogą korzystać ze wygrodzonego wybiegu dla czworonogów.

Zakres opracowania terenu polany nie dotyczył fragmentu w pasie graniczącym z lasem i boiskiem Arka. Jest to miejsce przeznaczone pod drugi etap realizacji inwestycji – jego dokładna funkcja zostanie określona podczas konsultacji z mieszkańcami po pewnym czasie korzystania z obecnej infrastruktury.  

Pierwszy etap zakończonych pod koniec 2023 roku prac nie objął także m.in. systemu odwodnienia i remontu schodów. Możliwość remontu jest uwarunkowana wcześniejszym uporządkowaniem spływu wód opadowych z bloków mieszkalnych na teren polany przez Spółdzielnię „Bałtyk”. Obecnie woda z terenu Spółdzielni zbierana jest korytkami betonowymi i odprowadzana w prostej linii na teren gminny za garażami.

Polana uzupełnia kompleks sportowo-rekreacyjny , na który składają się również boisko Arki i tereny przy SP 35,  z których – po godzinach otwarcia szkoły – mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Wartość umowy z firmą Green Poland opiewała na 947 948,70 zł brutto.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót