Wygodniej, bezpieczniej oraz w urokliwych okolicznościach przyrody – tak wygląda połączenie Oksywia Górnego z Dolnym, czyli trakt leśny biegnący od ul. Bosmańskiej do ul. Żeglarzy. To dwie malownicze ścieżki, wzdłuż których znajdują się miejsca rekreacji i odpoczynku. O tym mieszkańcy będą mogli przekonać się już wkrótce. Właśnie trwają formalności związane z odbiorem terenu oraz oddaniem go do użytku. Inwestycja została zrealizowana w ramach rewitalizacji tej części Oksywia.

Tarasowe ukształtowanie terenu w tym miejscu naturalnie dzieliło Oksywie na dwie części, a teraz połączyła je leśna ścieżka. To inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców, którzy o potrzebie ułatwienia komunikacji pomiędzy górną i dolną częścią dzielnicy mówili w trakcie konsultacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji w 2015 i 2016 roku. To właśnie obszar pomiędzy ulicami Żeglarzy i Bosmańską był wskazywany jako miejsce, w którym mogłoby powstać nowe przejście.

Budowa leśnego połączenia między Oksywiem górnym i dolnym rozpoczęła się w lutym zeszłego roku. Projekt został wykonany na podstawie koncepcji wyłonionej w konkursie „ Łączymy Oksywie” na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, a wartość jego realizacji to 3 841 982,95 zł. Zakończyły się prace budowlane, ale trwają procedury związane ze zgłoszeniem zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Te mogą potrwać do końca stycznia.

– Był to trakt, który był wykorzystywany przez mieszkańców, ale zgłaszali, że było to połączenie po pierwsze niewygodne, po drugie mało bezpieczne. I stąd właśnie projekt, którego realizacja się teraz zakończyła. Zostało utworzone oświetlone, nowoczesne, bardzo efektowne wizualnie przejście, które jest również dostosowane do osób na wózkach, z wózkami, a więc naprawdę włączyliśmy ten obszar do przestrzeni miejskiej. Jest ona oświetlona, bezpieczna. Jest tam też plac zabaw, są ławeczki, a więc ma nie tylko charakter tranzytowy, ale również funkcję rekreacyjną – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. 

– Podczas wielu rozmów i konsultacji mieszkańcy Oksywia sygnalizowali nam uciążliwość jaką jest podział dzielnicy na górny i dolny taras oraz słaba jakość połączeń między nimi. Dlatego jednym z istotnych elementów rewitalizacji dzielnicy była poprawa skomunikowania obu części.  Mimo że przejście nie jest jeszcze oddane do użytkowania, już teraz otrzymuję od mieszkańców wiele sygnałów zadowolenia z realizacji tej inwestycji – dodaje Elżbieta Sierżęga, radna Gdyni i wiceprzewodnicząca Komitetu Rewitalizacji.

Projekt rewitalizacji na Oksywiu zakładał m.in.:

  • przejście przez lasek od ul. Bosmańskiej do Żeglarzy (około 350 metrów długości i 32 m różnicy wysokości),
  • trasę złożoną z dwóch ścieżek: główną (tzw. na skróty) oraz meandrującą. Ta druga dostosowana jest do potrzeb osób o ograniczonej mobilności w stopniu, na który pozwala ukształtowanie terenu i istniejący drzewostan,
  • miejsca odpoczynku (ławki). W górnej części jest niewielki plac rekreacyjny z urządzeniami do zabawy dla dzieci oraz stoły piknikowe. Trasa jest bardzo malownicza, a niektóre jej fragmenty można traktować jako punkty widokowe,
  • oświetlenie trasy. System zamocowano nad ścieżką, dzięki czemu udało się uniknąć prac ziemnych, które mogłyby naruszyć leśny ekosystem,
  • przebieg przejścia, które wyznaczono tak, aby trasa nie kolidowała z żadnym dużym rosnącym tu drzewem.

– Lasek na Oksywiu to miejsce wyjątkowe, które wielokrotnie było wskazywane  przez mieszkańców i Radę Dzielnicy jako potencjalny park leśny łączący górną i dolną część dzielnicy. Lasek to też ważny trakt komunikacji pieszej, dotychczas odbywającej się w trudnych warunkach. Dzięki zrealizowanej inwestycji teren stał się wspaniałym miejscem spacerowym, a jednocześnie usprawnił dojście m.in do punktów handlowych na Oksywiu górnym. Sama forma wykonanego przejścia – wykorzystanie elementów drewnianych oraz wprowadzenie kontrastującego pomarańczowego koloru i ciekawego oświetlenia sprawia, że lasek stał się w mojej ocenie jedną z najciekawszych przestrzeni publicznych w mieście – mówi Agnieszka Jurecka-Fryzowska, kierowniczka Działu Rewitalizacji w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja części dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Logo: Fundusze Europejskie, Program Regionalny, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


powrót