Szczegółowa analiza wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim wykazała, że z powodu luki w systemie, niewielka część głosów została oddana w sposób niezgodny z regulaminem BO. Wpłynęło to nieznacznie na wyniki. Decyzją Prezydenta Gdyni zrealizowane zostaną zarówno projekty ogłoszone wcześniej jako zwycięskie jak i te, które otrzymały najwięcej punktów, po ponownym przeliczeniu głosów. W rezultacie zrealizowane zostaną dodatkowe dwa projekty małe – jeden z Babich Dołów i jeden z Pogórza. Koszt tych projektów pokryje firma Asseco Data Systems, która jest autorem oprogramowania gdyńskiego BO.

Wykryta luka dawała w szczególnych przypadkach możliwość kilkukrotnego wejścia do systemu i głosowania na kolejne projekty. W ten sposób zagłosowało 365 mieszkańców, spośród blisko 29 tysięcy wszystkich głosujących. Laboratorium Innowacji Społecznych wraz z Asseco Data Systems wypracowało rozwiązanie, które w sposób najbardziej skuteczny eliminuje następstwa niewłaściwego działania systemu. Polega ono na uwzględnieniu w wynikach jedynie pierwszego głosowania mieszkańca oraz odrzucenie głosów oddanych podczas pozostałych wejść, które – w przypadku braku luki – byłyby po prostu niemożliwe.

Przyjęcie tego rozwiązania powoduje jednakże niewielkie zmiany w wynikach głosowania. Dla większości projektów, których te zmiany dotyczą, oznacza to nieznaczne różnice w liczbie otrzymanych punktów. Jedynie w przypadku czterech małych projektów – dwóch na Babich Dołach oraz dwóch na Pogórzu – odrzucenie głosów z nadmiarowych wejść do systemu wiąże się ze zmianą wyniku.

Po ponownym przeliczeniu głosów, zmienia się sytuacja:

⇒ na POGÓRZU

Projekt „Teatrzyki i planszówki w bibliotece” – uznany przez system jako zwycięski – traci ten status, a jego miejsce zajmuje projekt „Cotygodniowe ćwiczenia gimnastyczne dla każdego z przerwą wakacyjną”.

⇒ na BABICH DOŁACH

Projekty „Posadowienie masztów z flagą narodową i watykańską przy tablicy upamiętniającej lądowanie Jana Pawła II na lotnisku” oraz „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla seniorów” osiągają taką samą liczbę punktów, przy czym środki z Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy są niewystarczające dla sfinansowania obu.

Zarówno Miasto Gdynia, jak i firma Asseco zgodnie uznają, że niewłaściwym byłoby obarczanie skutkami wystąpienia luki w systemie mieszkańców, zarówno autorów projektów, jak i osób, które na nie zagłosowały. Z tego względu do realizacji przekazane zostaną wszystkie cztery projekty. Koszty, wynoszące około 20 tysięcy złotych, związane z realizacją dwóch dodatkowych projektów, których status – po aktualizacji wyników – zmieni się, zostaną pokryte przez firmę Asseco Data Systems S.A. W związku z tą decyzją, do realizacji zostanie przekazanych łącznie 118, a nie 116, projektów dzielnicowych.

Aktualną lista projektów wskazanych do realizacji można pobrać TUTAJ

powrót