W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Administracji w Laboratorium Innowacji Społecznych wybrano następujące kandydatki:

1.     Panią Dorotę Kozioł – zam. w Gdyni,
2.     Panią Iwonę Łukasik – zam. w Kamieniu.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrane zostały powyższe kandydatki. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatki spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazały się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

Nabór na trzeci etat nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów spełniających oczekiwania komisji.

powrót