W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Dziale UrbanLab wybrano Panią Małgorzatę Bujak – zamieszkałą w Gdyni.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrano Panią Małgorzatę Bujak. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku pracy.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót