W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Dziale UrbanLab wybrano panią Juliannę Łobodę. zamieszkałą w Gdańsku.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrano panią Juliannę Łobodę. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku pracy.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót