Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych informuje, iż nabór na powyższe stanowisko pracy nie został rozstrzygnięty z powodu braku złożonych ofert.

powrót