Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że najbliższe otoczenie i jego wygląd wpływa na nasze samopoczucie. Mieszkanki i mieszkańcy budynku przy ulicy Dickmana 38 wzięli to sobie do serca i wspólnymi siłami zadbali o estetykę wokół bloku.

Ta inicjatywa to efekt wspólnych działań animatorów Laboratorium Innowacji Społecznych oraz mieszkańców, którzy, choć nie mają własnościowych ogródków, postanowili zagospodarować wspólną przestrzeń i stworzyć zielone miejsce, służące wszystkim sąsiadom. Kolorowa rabata przed blokiem to kontynuacja idei ogrodu sąsiedzkiego, który powstał wiosną 2019 roku na tyłach budynku.

– Chcemy, żeby działania inwestycyjne miasta, w ramach rewitalizacji, miały też wymiar sąsiedzki. Dlatego część funduszy przeznaczonych na rewitalizację dedykujemy mikro-działaniom z mieszkańcami w ich najbliższym sąsiedztwie. Mogą to być działania integrujące, jak wspólna nauka szydełkowania albo działania podwórkowe np. zakładanie ogrodów przyblokowych – wyjaśnia Barbara Marchwicka, Kierownik Sekcji Użytkownika, Dział Inwestycji, Pełnomocnik Prezydenta ds. Przestrzeni Publicznych.

Osoby zamieszkujące budynek przy ulicy Dickmana 38 w środę 21 października br. wzięły udział we wspólnych pracach przy tworzeniu rabaty. W ciągu trzech godzin posadzono ponad 100 krzewów, 50 bylin a także ponad 200 roślin cebulowych, które rozkwitną już wczesną wiosną! Rabata została także zabezpieczona ściółką z kory. Oprócz tego obok nasadzeń stanęła ławka oraz kosz na śmieci. Prace prowadzono przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, a wszyscy uczestnicy zasłaniali usta i nos maseczkami.

– Mam nadzieję, że to piękna i ważna zmiana dla mieszkańców, którzy naprawdę ciężko pracowali przez ponad trzy godziny, wykazali dużo entuzjazmu i zaangażowania. – mówi Alicja Brzoskowska, koordynatorka akcji z ramienia Laboratorium Innowacji Społecznych. – Mieszkańcy mają już kolejne pomysły, na to, jak uatrakcyjnić teren wokół budynku. Zaproponowano m.in. posadzenie żywopłotu, który odgrodziłby chodnik od parkingu. Mamy więc nadzieję na kontynuację sąsiedzkich działań.

Mieszkańcy mogą kontynuować pomysł ogródka sąsiedzkiego, a także zgłaszać inne pomysły i inicjatywy sąsiedzkie w ramach naboru do Funduszu Sąsiedzkiego.

Pomysł na nową sąsiedzką inicjatywę może zgłosić zarówno grupa osób, jak i pojedynczy mieszkańcy. Autorem wniosku może być każda osoba, która ukończyła 13 lat i zamieszkuje rewitalizowany obszar Gdyni. – Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, kontaktując się z Sekcją Użytkownika Działu Inwestycji LIS lub animatorką Funduszu Sąsiedzkiego – mówi Barbara Marchwicka.

Warto dodać, że nabór jest ciągły i trwa aż do momentu wyczerpania środków. Każda inicjatywa może otrzymać maksymalnie 2 tys. zł dofinansowania. Swoje pomysły można zgłaszać w kilku kategoriach. Każda z inicjatyw musi być również bezpłatna, a także prowadzona na ogólnodostępnym terenie (jeśli miałaby zostać zrealizowana na terenie prywatnym, należy pamiętać o zgodzie właścicieli danego terenu na jego udostępnienie przez cały czas trwania inicjatywy). Warto podkreślić, że z uwagi na trwającą pandemię, zgłoszone pomysły i możliwość ich realizacji będą weryfikowane również pod tym kątem. 

powrót