Laboratorium Innowacji Społecznych bierze udział w międzynarodowym projekcie. Jego celem jest wymiana doświadczeń, inspiracji i zastosowanych rozwiązań w walce z wykluczeniem społecznym.

„Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej współpracy wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną” to inicjatywa, która dzięki wykorzystaniu ponadnarodowych doświadczeń umożliwi partnerom projektu inspirację i wykorzystanie dobrych praktyk do wzmacniania pracy ze społecznościami lokalnymi.

Modelownia to dodatkowe dofinansowanie już istniejącego projektu rewitalizacyjnego „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa – Opata Hackiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2012-2020.

Partnerem Laboratorium Innowacji Społecznych została działająca od 1999 roku cypryjska organizacja pozarządowa Politistiko Ergastiri Ayion Omoloyiton. – Cypr jest niesamowitą mieszanką różnych narodowości i  kultur, więc praca naszej partnerskiej organizacji polega przede wszystkim na integracji i włączaniu społecznie osób z różnym dorobkiem społeczno-kulturowym, których w ich małych społecznościach, dotyka syndrom wykluczenia i izolacji. Dzięki temu projekt pozwala nam zetknąć się z odmienną definicją wykluczenia społecznego wyjaśnia Bożena Dołkowska, koordynatorka projektu z Laboratorium Innowacji Społecznych. – W związku z tymi różnicami w swojej pracy używamy odmiennych rozwiązań, a dzięki naszym spotkaniom obie strony poznają nowe pomysły i inicjatywy, które możemy ukierunkować na siebie i wykorzystać w naszych warunkach.

Projekt „Modelownia” wystartował 1 września br. i potrwa do listopada 2021 roku. Jego podsumowaniem będzie podręcznik, zawierający kompendium wiedzy na temat metod i technik pracy z młodzieżą, szczególnie z wykorzystaniem aktywności fizycznej, środków ekspresji wyrażania siebie swoich uczuć i emocji. Projekt jest finansowany ze środków projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

Przystań ZOH//Materiały Laboratorium Innowacji Społecznych
powrót