O sposobach zarządzania miastem, dobrych praktykach przeciwdziałania kryzysom oraz wyzwaniach spowodowanych pandemią i katastrofą klimatyczną rozmawiali eksperci i samorządowcy podczas konferencji online „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania”. Wszystkie spotkania, tłumaczone na polski język migowy, są dostępne na Facebooku UrbanLab w Gdyni oraz na platformie YouTube Laboratorium Innowacji Społecznych. Konferencja odbyła się w dniach 1-2 grudnia, organizatorem był UrbanLab Gdynia.

– To wielka radość, że pomimo wielu ograniczeń mogliśmy przeprowadzić w ramach UrbanLabu naszą dyskusję o wyzwaniach, jakie stoją przed miastami. Mamy świadomość, że w bardzo szczególnym czasie prowadziliśmy tę debatę. Z jednej strony jest pandemia, do której na bieżąco musimy się ustosunkowywać, z drugiej katastrofa klimatyczna, której efekty już można zauważyć w polskich miastach i która powinna zajmować kluczowe miejsce w planowaniu strategicznym – tłumaczy Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni.

– Rozmawialiśmy o wyzwaniach ważnych globalnie i kluczowych dla przyszłości. W tym o zmianie klimatu, partycypacji społecznej, architekturze wyboru oraz planowaniu przestrzeni dostępnych dla wszystkich mieszkańców. To bez wątpienia tematy ważne globalnie, kluczowe dla przyszłości, którymi trzeba zajmować się na poziomie lokalnym. Szukaliśmy nowych odpowiedzi na wyzwania i analizowaliśmy rozwiązania, które już znamy – z Gdyni, Polski i ze świata – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Aby szeroko opowiedzieć o wyzwaniach, z którymi zarówno miasta, jak i mieszkańcy będą musieli się mierzyć, konferencja obejmowała wystąpienia dotyczące polityki społecznej, gospodarczej czy klimatycznej. W spotkaniach wzięli udział m.in. pisarz i aktywista Filip Springer, innowatorka społeczna Aleksandra Zemke, ekspert samorządowy Wojciech Kłosowski, antropolog i społecznik Kacper Pobłocki, profesor akademicki i działacz społeczny Mariusz Sokołowicz oraz dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów Wojciech Jarczewski i dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Maciej Aulak. Oprócz prelekcji i dyskusji odbyły się warsztaty prowadzone przez ekspertów oraz wydarzenia towarzyszące, m.in. pokaz filmu Planeta 2.0.

Ważnym aspektem poruszanym podczas spotkań była partycypacja obywatelska oraz nowoczesne formy zapewniania obywatelom wysokiej jakości życia. Współuczestniczenie mieszkańców może odbywać się na wiele sposobów, m.in. poprzez specjalne platformy internetowe, takie jak Consul czy Decidim, służące do informowania mieszkańców, ale także włączające ich w procesy legislacyjne. Obywatele powinni mieć dostęp do otwartych danych, czyli ważnych dla nich statystycznych informacji, takich jak długość ścieżek rowerowych, liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela czy jakość powietrza.

Aby skutecznie organizować miasta, należy rozwijać wśród mieszkańców poczucie solidarności oraz sprawczości. Z tego względu należy zapewniać obywatelom możliwość rozwoju – poprzez tworzenie miejsc integracji i wymiany (takim przykładem mogą być urban laby czy Wymiennikownia w Gdyni), organizowanie wydarzeń międzypokoleniowych (włączających zarówno młodzież, jak i seniorów) oraz projektowanie nowoczesnych metod nauczania (gra Smile Urbo stworzona przez Aleksandrę Zemke). Nie należy również zapominać o wsparciu osób z niepełnosprawnościami (m.in. innowacja „Oswajanie dorosłości”, podejmująca temat temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną) czy osób będących w kryzysie (np. polityka mieszkaniowa).

– Zachęcamy do oglądania i do dzielenia się opiniami i refleksjami. Mamy nadzieję, że nagrania z debaty są przystępną formą zdobywania wiedzy i poszerzenia myślenia o funkcjonowaniu miasta i podmiotów nim kierujących. Dziękujemy wszystkim prelegentom za ciekawe wystąpienia oraz słuchaczom za aktywną obecność i zadawanie pytań – zaprasza Joanna Krukowska, kierowniczka UrbanLab w Gdyni.

Informacje o organizatorze:
UrbanLab Gdynia działa w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych, samodzielnej jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni. To program ukierunkowany na tworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami miasta, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi, włączając w niego środowisko naukowe i biznesowe. Każdy z międzysektorowych i interdyscyplinarnych komponentów UrbanLabu – Grupa Strategiczna, Zespoły Tematyczne, Inkubator Miejskich Innowacji, UrbanCafé oraz rozwiązania z zakresu technologii obywatelskich – składają się na diagnozowanie wyzwań i potrzeb oraz poszukiwanie innowacji społecznych.

Strona internetowa: https://urbanlab.gdynia.pl
Kontakt: urbanlab@lis.gdynia.pl

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

powrót