Rozpoczynają się konsultacje kolejnych zmian w zachodniej części Witomina-Radiostacji. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie na temat koncepcji przebudowy placu pomiędzy ulicami Widną, Nauczycielską i Uczniowską w specjalnie przygotowanej ankiecie.

Rozmowy na temat zmian, które powinny nastąpić na osiedlu w zachodniej części dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja, toczą się systematycznie od 2017 roku, kiedy to konsultowane były zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2026.

Rewitalizacja w tej części miasta została podzielona na kilka etapów. W grudniu br. ogłoszono rozstrzygnięcia po konsultacjach dotyczących zmian na końcowym odcinku ul. Nauczycielskiej wraz ze strefą wejścia do lasu. Ze szczegółami można zapoznać się tu: https://lis.gdynia.pl/konsultacje-zakonczone-jak-zmieni-sie-ul-nauczycielska/. Rozstrzygnięcie zostało przekazane projektantom do dalszych prac nad projektem budowlano-wykonawczym.

Obecne konsultacje to ciąg dalszy zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych”. Dotyczyć będą koncepcji zmian na placu pomiędzy ulicami. Dotyczą one kolejnego fragmentu osiedla – placu pomiędzy ulicami Widną, Nauczycielską i Uczniowską.

– Zadanie, które postawiliśmy sobie w Gminnym Programie Rewitalizacji, mówi o stworzeniu wewnątrzosiedlowych przestrzeni publicznych, które poprawią nie tylko jakość i komfort użytkowania przestrzeni wspólnych, ale przede wszystkim na osiedlu, które dziś jest zdominowane przez samochody, przez ruch tranzytowy od ulicy Widnej, bądź z drugiej strony – od ulicy Pogodnej i Ośrodka Treningowego Arki – zwiększy bezpieczeństwo użytkowania tej przestrzeni przez osoby najmniej chronione, czyli przez pieszych użytkowników dróg – wyjaśnia Monika Listwoń z Laboratorium Innowacji Społecznych.

Szczególnie istotna jest jednak opinia osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, dlatego ankiety w formie papierowej oraz materiał informacyjny zostały umieszczone w każdej skrzynce na listy w pięciu blokach: Chwarznieńska 4, 6, 8, Nauczycielska 4 oraz Widna 3. Ankiety są dostępne także w formie online pod adresem: http://www.badanialis.pl/konsultacjewitomino. Choć ankieta jest anonimowa, ważne jest, aby każdy mieszkaniec wypełnił ją tylko raz, w formie papierowej, bądź elektronicznej.  

Ankieta jest pierwszym etapem rozmowy z mieszkańcami, szczególnie sąsiadami inwestycji, o konkretnych rozwiązaniach architektonicznych dla tego fragmentu osiedla. Do tej pory konsultując inwestycje Witomina np. zagospodarowanie polany rekreacyjnej pod lasem, czy przebudowę ul. Nauczycielskiej, spotykaliśmy się z mieszkańcami stacjonarnie – w szkole, w klubie seniora, lub w plenerze. Niestety, ze względu na pandemie musimy obyć się bez tej formy rozmowy. Dlatego wydrukowaliśmy ponad 400 egzemplarzy papierowych kwestionariuszy, które trafią do wszystkich mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego terenu – mówi Barbara Marchwicka z Laboratorium Innowacji Społecznych.

Takie pakiety informacyjne wraz z ankietami trafiły do mieszkańców

Mieszkańcy, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat przygotowanych zmian, mogą zapoznać się zapoznać się z materiałem wideo, w którym pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych wraz z przedstawicielkami pracowni projektowej A2P2 Architecture & Planning, Moniką Arczyńską i Barbarą Tusk, omawiają dwa przygotowane wspólnie warianty zmian. Film dostępny jest pod tym adresem:

Na ankiety, jak również na wszelkie uwagi i opinie dotyczące zmian w przestrzeni, o której mowa wyżej czekamy do 10 stycznia 2021 r. Zapraszamy do kontaktu z Laboratorium Innowacji Społecznych w formie mailowej: rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub pocztowej: ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.

powrót