W ubiegłą środę innowatorzy i innowatorki poznali wyniki obrad Komisji Inkubatora. Jury wybrało 27 pomysłów, które będą rozwijane przy wsparciu Inkubatora.

Inkubator Pomysłów to projekt Gminy Miasta Gdynia i Fundacji Stocznia, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące szeroko pojętego włączenia społecznego.

– Inkubator pomysłów to narzędzie, które pozwala nam skutecznie wspierać pomysły pozwalające na włączenie osób społecznie wykluczanych – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Swoje pomysły na to, jak ułatwić codzienne funkcjonowanie różnym, narażonym na wykluczenie grupom zgłaszają wolontariusze, działacze fundacji, czy stowarzyszeń, ale przede wszystkim osoby wrażliwe i otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Przy wsparciu animatorów Inkubatora te pomysły mogą stać się inicjatywami realnie poprawiającymi jakość życia

Obrady trwały dwa dni (29-30 marca), a komisja dyskutowała o każdym zgłoszonym pomyśle.

– Bardzo się cieszę, że mogliśmy spotkać się w takim gronie, aby omówić i podsumować oceny Wstępnych Specyfikacji Innowacji – mówiła podczas spotkania Zofia Komorowska z Fundacji Stocznia z Warszawy.

– Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom, którzy postanowili zgłosić się do Inkubatora pomysłów i przedstawić nam swoje pomysły. Praca z każdym z nich była również dla nas cennym doświadczeniem – mówi Aleksandra Markowska, członkini komisji oraz dyrektorka Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

W trakcie dyskusji nad pomysłami komisja podjęła decyzję o zaproszeniu 27 innowacji do dalszego etapu wsparcia w ramach Inkubatora. Tegoroczne pomysły były bardzo zróżnicowane. W tej edycji sporo wybranych pomysłów dotyczy m.in. wsparcia imigrantów i uchodźców, pomocy osobom z doświadczeniem autyzmu, opiekunom osób zależnych, a także dzieciom i młodzieży.

Ta edycja pokazała, że pomysłodawcy dostrzegają to, co dzieje się wokół nich i reagują na potrzeby osób choćby potencjalnie wykluczanych – mówi Anna Ratajczak animatorka Inkubatora pomysłów z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Co dalej? Autorzy i autorki wybranych przez komisję innowacji, przy wsparciu animatorów Inkubatora pomysłów, będą pracować nad ich przygotowaniem do testowania. – Przed nami bardzo istotny etap działań. Będziemy wspierać innowatorów, pomożemy im w przygotowaniu harmonogramu oraz rozplanowaniu budżetu. Otrzymają od nas niezbędne wsparcie we wszystkich aspektach – dodaje Zuzanna Malicka z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, animatorka Inkubatora pomysłów.

Po rozwinięciu swoich pomysłów ich autorzy i autorki stworzą Specyfikacje Innowacji, które ponownie zostaną przedłożone komisji. Ta zadecyduje, którzy pomysłodawcy otrzymają granty na przetestowanie innowacji.

Lista pomysłów, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu inkubacji:

 • Baza danych medycznych osób w kryzysie bezdomności
 • Gra w spektrum
 • Gramy w Teatr
 • Hollywood w kieszeni
 • Lokalne Centrum Samopomocy
 • Ludzie Ludziom
 • Między nami – wzmacnianie migrantek przez edukację seksualną
 • Międzykulturowa integracja i rozwijanie potencjałów.
 • Migaj ze mną!
 • Mobilność dla poprawy jakości życia
 • Nawigator Pomysłów
 • Opiekunowie – opiekunom. Stworzenie przestrzeni wytchnieniowej dla opiekunów osób z autyzmem, jako forma zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
 • OpO – Opiekun pod Opieką
 • Oswajanie inności – spotkania międzykulturowe
 • Otwarta turystyka – lepsza dostępność obiektu turystycznego z ofertą sportową i rekreacyjną dla osób ze spektrum autyzmu
 • PESBOX-narzędzia wspierające rozwój organizacji
 • Plany. Zin współtworzony przez osoby z doświadczeniem migracji
 • Polski (nie)obcy
 • PoMOSty
 • Potencjał nie problem
 • Powitalnik – przewodnik po rodzicielstwie
 • Przyjazne miejsca dla osób w spektrum autyzmu
 • Psychowzroczność i inne metody wsparcia zdrowia psychicznego liderek/ów społ. lokalnej
 • Single Mother’s Space (SMS)
 • StopKlatka, czyli platynowy parent empowerment
 • Warsztaty kulinarne dla osób z depresją
 • Zasilacz Kultury

Inkubator pomysłów prowadzimy w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

powrót