Gdynia OdNowa – proces rewitalizacji sześciu podobszarów w Gdyni ma szansę na nagrodę w konkursie „Inwestycja z perspektywą”. Plebiscyt organizowany przez Polską Agencję Prasową rozpoczął się w środę, 24 listopada.

Rewitalizacja w Gdyni: najważniejsze dane // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Rewitalizacja w Gdyni: najważniejsze dane // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Do tegorocznej edycji konkursu „Inwestycja z perspektywą” zgłoszono 158 przedsięwzięć. Każde z nich to inwestycja samorządowa, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wśród ośmiu pomorskich przedsięwzięć nominowanych do nagrody jest Gdynia OdNowa: proces rewitalizacji sześciu podobszarów w Gdyni.

Skala tej inwestycji, dotyczących różnych obszarów w różnych częściach miasta nie byłaby możliwa, gdyby nie właśnie dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dość powiedzieć, że wartość wszystkich zaplanowanych działań przekracza 100 mln zł, z unijnym dofinansowaniem na poziomie ok. 50 mln zł. Na sześciu obszarach rewitalizacji prowadziliśmy czy też wciąż prowadzimy 11 projektów z dofinansowanie unijnym – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.Dzięki wsparciu unijnemu możliwe stało się uruchomienie dwóch centrów sąsiedzkich: Przystań Opata Hackiego 33 na Chyloni i Śmidowicza 49 na Oksywiu oraz rozpoczęcie budowy Przystani Widna 2A na Witominie. Pozyskanie środków unijnych pozwoliło na kompleksową przebudowę przestrzeni publicznych na osiedlu Zamenhofa – Opata Hackiego; inwestycja została rok temu nagrodzona w konkursie „Modernizacja Roku”. Ale rewitalizacja ze wsparciem unijnym to nie tylko inwestycje. To także cały szereg działań społecznych, dających mieszkańcom szansę na poprawę swojej sytuacji życiowej. Gdynia OdNowa to bezprecedensowy w historii naszego miasta projekt zmian, z całą pewnością zasługujący na uwagę. Dziękuję za nominację i trzymam za nas kciuki.

W 2020 roku przebudowę osiedla Zamenhofa – Opata Hackiego na Chyloni nagrodzono w konkursie „Modernizacja roku” // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Prowadzona od roku 2017 rewitalizacja obejmuje sześć podobszarów: rejon ulic Zamenhofa–Opata Hackiego w Chyloni, osiedle Meksyk w tej samej dzielnicy, fragmenty dzielnic Oksywie i Babie Doły, zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja oraz Wzgórze Orlicz-Dreszera na Leszczynkach. Działania w trzech miejscach – ZOH, Oksywie i Witomino – są realizowane z wykorzystaniem środków unijnych, na trzech pozostałych w oparciu o budżet samorządu. Dla każdego z nich, w dialogu z mieszkańcami, opracowano katalog różnych działań zarówno inwestycyjnych, jak i społecznych.  Łącznie to 65 przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych. O ich szczegółach można przeczytać tutaj.

Gdyńską rewitalizację zarówno w wymiarze inwestycyjnym, jak i społecznym koordynuje Laboratorium Innowacji Społecznych, ale proces prowadzony jest w szerokiej koalicji wydziałów Urzędu Miasta, miejskich jednostek i organizacji pozarządowych. W partnerstwie z tymi ostatnimi toczą się działania społeczne, wspierające dzieci, młodzież, opiekunów i całe rodziny. Wiele z tych aktywności odbywa się w centrach społecznych, we wspomnianych wyżej Przystaniach.

Głosy na projekt „rewitalizacja: Gdynia OdNowa” można oddawać na stronie https://europapnews.pap.pl/#maps do końca roku. Laureatów konkursu poznamy po Nowym Roku.

Trzy inwestycje z najwyższą liczbą głosów nagrodzone zostaną statuetką „Inwestycja z perspektywą”, a zdobywcę pierwszego miejsca dodatkowo odwiedzi reporter PAP z kamerą i udokumentuje zwycięskie przedsięwzięcie. Wideorelacja z tej wizyty zostanie opublikowana na stronach PAP.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót