4 stycznia – 28 lutego 2021 r.

  → 54 rekomendacje i 34 pomysły na działania wspierające ochronę klimatu i środowiska w Gdyni.
_______________________________________________________________________________

Narada społeczna była cyklem czterech warsztatów online, skierowanym do przedstawicieli organizacji i instytucji takich, jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, środowiska naukowe czy rady dzielnic

34 uczestników pod okiem ekspertów wypracowało łącznie 54 rekomendacje i 34 pomysły na działania wspierające ochronę klimatu i środowiska, które są nierozerwalnie związane z miastem. Założeniem narady było poszukiwanie takich rozwiązań, które można wprowadzić nie tylko na poziomie samorządowym, ale poprzez także m.in. spółdzielnie, firmy, organizacje pozarządowe, czyli grupy mające bliski kontakt z mieszkańcami oraz ich zrzeszające.

Uczestnicy narady pracowali w trzech grupach tematycznych:

  • Woda w mieście – zagrożenie czy zasób?
  • Jak obniżyć emisję CO2 i pyłów z naszych domów, mieszkań i samochodów?
  • Zielone miasto – jak zazielenić miasto?

W trakcie pracy wspierani byli przez moderatorów oraz niezależnych ekspertów zewnętrznych (Marcin Popkiewicz Nauka o klimacie, Agnieszka Czachowska Fundacja Sendzimira, Maria Skotnicka Fundacja Sendzimira) i ekspertów wewnętrznych – przedstawicieli Miasta, tj. Wydziału Ogrodnika Miasta, Samodzielnego Referat ds. Energetyki, Referat Zrównoważonej Mobilności (obecnie Referatu Zrównoważonej Mobilności), Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Podsumowanie narad oraz spis wszystkich wypracowanych efektów można znaleźć tutaj.


powrót