Nowe miejsca rekreacji, wydarzenia kulturalne, warsztaty tematyczne, nasadzenia lub poprawa bezpieczeństwa? Na namysł nad tym, jakie zmiany pozytywnie wpłyną na życie w naszym mieście będzie więcej czasu. Etap składania wniosków w Budżecie Obywatelskim 2024 rozpocznie się bowiem 1 lutego i potrwa do końca miesiąca.

Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkanki i mieszkańcy decydują o tym, jak zmienia się Gdynia. Najpierw wymyślają i zgłaszają projekty, które mogą poprawić jakość życia w mieście, a następnie przesądzają w głosowaniu, które z nich trafią do realizacji.

– Etap składania wniosków w każdej edycji Budżetu Obywatelskiego jest bardzo ciekawy. Widzimy, jak z każdym rokiem zmieniają się projekty mieszkańców i mieszkanek. Czytam je zawsze z uwagą i ciekawością, bo to dla nas ważny sygnał, jakie są potrzeby i oczekiwania gdynian i gdynianek. To właśnie Państwa zaangażowanie jest siłą napędową tego procesu  – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Co ważne: etap składania wniosków w BO2024 odbędzie się w dniach 1 – 29 lutego, czyli w nowym terminie. Opis zasad składania wniosków oraz formularze załączników będą dostępne w serwisie www.bo.gdynia.pl jeszcze przed tym czasem. Natomiast wersje elektroniczne i papierowe formularza wniosków będą możliwe do wypełniania od pierwszego dnia składania wniosków.

ZŁÓŻ PROJEKT W BO2024

Projekt w gdyńskim Budżecie Obywatelskim może złożyć każda osoba mieszkająca w Gdyni, bez względu na wiek, adres zameldowania i obywatelstwo. Wystarczy mieć pomysł na wprowadzenie zmiany w swoim otoczeniu. Nieletni dodatkowo powinni dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na złożenie wniosku do BO.

Projekt do BO2024 będzie można złożyć m.in. przez internet, za pośrednictwem serwisu www.bo.gdynia.pl lub w formie papierowej, m.in. w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych oraz w Domach Sąsiedzkich oraz filiach Biblioteki Gdynia w centrach sąsiedzkich Przystań.

W formularzu zgłoszeniowym trzeba będzie opisać zakres i cel projektu oraz jego szacowany koszt. Każda chętna osoba będzie mogła skorzystać z pomocy urzędników m.in. podczas Maratonu Składania Projektów. Szczegóły wkrótce.

powrót