Ta największa dzielnica pod względem liczby mieszkańców ma ogromny potencjał, ale stoi też przed wieloma wyzwaniami. Sprostać im mogą nie tylko inwestycje w infrastrukturę, niezbędna jest także energia mieszkańców i mieszkanek.

Na Chyloni zlokalizowane są dwa podobszary rewitalizacji: osiedle Zamenhofa – Opata Hackiego oraz tzw. Meksyk. Obszary te, choć znajdują się w jednej dzielnicy, mają różną charakterystykę. Począwszy od różnych uwarunkowań prawnych gruntu (i w związku z tym – różnych potrzeb i możliwości inwestycyjnych), przez specyfikę lokalnych wspólnot i sąsiedzkiego zaangażowania.

 

Osiedle Zamenhofa – Opata Hackiego to miejsce, które przeszło prawdziwą metamorfozę. Zakończyły się bowiem ostatnie działania z fazy inwestycyjnej. Po ponad dwóch latach mieszkańcy i mieszkanki zyskali przestrzeń unikalną w skali całej Gdyni. Na jej jednym końcu znajduje się plac Opata Hackiego, na drugim – Ludwika Zamenhofa. Na każdym czeka gra miejska oraz elementy małej architektury. Pomiędzy tymi przestrzeniami są place zabaw, rozległe tereny zielone oraz chodniki prowadzące do stojących po obu stronach bloków. Budynki również się zmieniły – wymieniono okna i wykonano kompleksową termomodernizację; prace remontowe przeprowadziły też wspólnoty mieszkaniowe. W ramach inwestycji rewitalizacyjnych wyremontowane zostały miejsca postojowe oraz chodniki i jezdnie. W obiekcie przy ul. Opata Hackiego 33 powstała także Przystań Opata Hackiego 33, czyli centrum sąsiedzkie, w którym funkcjonuje dom sąsiedzki oraz filia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Tak samo ważna jak prace budowlane, była i jest nadal ważna aktywność sąsiedzka. Nowa przestrzeń otwiera zupełnie nowy potencjał do działania, do zacieśniania więzi i współdziałania na rzecz osiedla i jego mieszkańców.

→ „Meksyk” to osiedle, które łączą silne więzi sąsiedzkie. Rozpoczęcie szerokich działań inwestycyjnych na tym terenie uwarunkowane jest wydaniem przez wojewodę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W planach jest przede wszystkim budowa infrastruktury: nowych jezdni, chodników i małej architektury. Na osiedlu powstaną także zielone pasaże, których zadaniem – podobnie jak funkcjonującego już ogrodu deszczowego „Śliwkowa” – będzie odprowadzanie nadmiaru wód opadowych. Okolica, dzięki nowej pętli autobusowej, będzie także lepiej skomunikowana innymi częściami miasta.

Jeśli macie pomysł na działania sąsiedzkie, to jest duże prawdopodobieństwo, że znacie większość Waszych sąsiadów i sąsiadek. Zdecydowana większość osób mieszka tu przynajmniej 30 lat. Jedną z potrzeb zgłaszanych podczas konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji była możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w okolicy – realizacja pomysłów z Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa” może więc być ważnym krokiem na drodze do jej realizacji.

 

Zobacz dokładne zestawienie ulic Chyloni, które włączone są do działań w ramach Funduszu Sąsiedzkiego.

powrót