25 stycznia rozpoczyna się gdyński Budżet Obywatelski 2021. Do 22 lutego można zgłosić swój projekt dzielnicowy lub dotyczący całego miasta. Nowością jest możliwość składania wniosków w tzw. Klimatycznym Budżecie Obywatelskim, czyli specjalnej kategorii tematycznej na poziomie projektów miejskich.

Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje społeczne, w ramach których gdynianie decydują, na co przeznaczyć konkretną kwotę z budżetu miasta. Wnioskodawcy mogą składać projekty na dwóch poziomach: tzw. dzielnicowym małym (który obejmuje projekty o wartości do 10 tysięcy złotych) i dzielnicowym dużym (w ramach którego powstają projekty droższe, do 90% środków w puli dzielnicowej), a także projekty miejskie (o maksymalnej wartości pojedynczego projektu w wysokości 1 mln złotych).  

― Budżet Obywatelski to jeden z najbardziej bezpośrednich sposobów, w jaki można wpływać na zmiany w mieście. Zaangażowanie gdynian i gdynianek, ten dialog, jest potrzebny dla zrównoważonego rozwoju miasta. Mieszkańcy i mieszkanki doskonale wiedzą, jakich działań chcą i potrzebują w swojej okolicy oraz w całej Gdyni ― mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

― Co ciekawe, widzimy, jak z czasem zmieniają się tendencje. Obecnie, po latach rozwoju i tworzenia nowych miejsc zabaw i rekreacji, składanych jest coraz więcej projektów dotyczących m.in. zazieleniania miasta. Kreatywność mieszkańców jest duża i sam także każdego roku bardzo wyczekuję, żeby sprawdzić, jakie projekty zostały złożone. Warto pamiętać, że chociaż nie wszystkie projekty zostają wybrane do realizacji w ramach BO, to właśnie dzięki temu procesowi lepiej poznajemy potrzeby mieszkańców. Bywa tym samym, że niektóre działania realizowane są poza Budżetem Obywatelskim ― mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Łączna pula środków BO2021 to ponad 11 milionów złotych. Etap składania wniosków potrwa od 25 stycznia do 22 lutego. Projekty będzie można zgłosić na różne sposoby:

• przez internet ― za pośrednictwem elektronicznego systemu, do którego przekieruje strona www.bo.gdynia.pl, oraz przez skrzynkę podawczą ePUAP: /LISGdynia/SkrytkaESP/ – wybierając formularz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, 

• za pośrednictwem poczty tradycyjnej ― przesyłając wniosek na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”,

 • osobiście ― składając uzupełniony formularz w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych lub w recepcji centrum sąsiedzkiego Przystań Śmidowicza 49 (ul. Śmidowicza 49, Oksywie), w godzinach pracy tych instytucji. 


Projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i organizacji działań tzw. miękkich, w tym m.in. spotkań, warsztatów i wydarzeń. Projekty dzielnicowe muszą dotyczyć konkretnej dzielnicy, a projekty miejskie odpowiadać na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładać realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części.

Co więcej, w ramach projektów miejskich wydzielona została także specjalna kategoria tematyczna, tzw. Klimatyczny Budżet Obywatelski. W jej ramach można składać wnioski dotyczące m.in. inicjatyw prowadzących do zwiększenia ilości zieleni w mieście, efektywnego gospodarowania wodą, udziału alternatywnych źródeł pozyskiwania energii czy zmniejszenia emisji CO2, a także działań edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych w tych obszarach.

― Warto pamiętać, że w tym roku zmieniła się procedura dotycząca projektów miejskich. Te mogą być składane przez grupę minimum trzech autorów w tym samym czasie co projekty dzielnicowe. Podstawą będzie wypełniony wniosek projektowy ― mówi Marta Wieczorek, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński BO.

Dopracowywanie projektów miejskich, które przejdą pozytywną ocenę formalną, odbędzie się podczas warsztatów (najprawdopodobniej online) z udziałem autorów, urzędników oraz zainteresowanych mieszkańców. Informacja o liczbie i formie warsztatów zostanie opublikowana na stronie Budżetu Obywatelskiego oraz przekazana autorom projektów.

Warto też pamiętać, że w tym roku oryginały wypełnionych list poparcia projektu muszą zostać dostarczone (osobiście lub wysłane pocztą) do siedziby Laboratorium Innowacji Społecznych lub recepcji Centrum sąsiedzkiego Przystań Śmidowicza 49 najpóźniej do 22 lutego 2021 r.

Formularz projektowy oraz wskazówki dotyczące jego wypełniania są dostępne na www.bo.gdynia.pl.

powrót