W głosowaniu na gdyński Budżet Obywatelski 2019, które trwało od poniedziałku 17 czerwca do poniedziałku 1 lipca, wzięły udział 31 263 osoby – 13,51 procent mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. Najmłodsza głosująca osoba urodziła się 1 czerwca 2019, najstarszy głosujący miał 97 lat. Do realizacji wybrano 109 projektów dzielnicowych (bez Projektu +1) oraz jeden projekt miejski. 

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2019 do podziału było dokładnie 10 158 500 zł plus premia w ramach „Projektu +1”, która w tym roku wyniosła 392 940 zł. To nagroda w postaci realizacji dodatkowego projektu (ze środków miasta) dla dzielnicy, gdzie odnotowano najwyższą frekwencję w głosowaniu.

Przez 15 dni w całym mieście na gdyński Budżet Obywatelski 2019 swoje głosy oddały 31 263 osoby. To o 962 osoby więcej niż w roku 2018.

W tym roku wybieraliśmy spośród 260 projektów dzielnicowych. Najwięcej było ich na Dąbrowie – 23, najmniej na Oksywiu i Karwinach – po sześć. W wyniku głosowania prowadzonego w internecie, za pośrednictwem strony bo.gdynia.pl, mieszkańcy wskazali do realizacji 109 projektów dzielnicowych: 28 dużych i 81 małych (oraz pośrednio Projekt +1 wynikający z najwyższej frekwencji).

BO 2019: głosowanie na projekty dzielnicowe

W tym roku, po raz pierwszy, wskazywaliśmy też do realizacji projekty miejskie. Spośród 15 poddanych pod głosowanie, wybrano jeden.

BO 2019: głosowanie na projekty miejskie

Najwyższą frekwencję – 38,82 procent proc. głosujących – osiągnięto w Małym Kacku i to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie dodatkowy „Projekt +1”: „Rodzinny park wypoczynku i sportu przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) z terenem rekreacji, sportu oraz strefą seniora” o wartości 392 940 zł.
Bardzo chętnie głosy oddawali również mieszkańcy Pustek Cisowskich – Demptowa (27,23 proc.) oraz Babich Dołów (23,15 proc.) Najrzadziej głosowali mieszkańcy Chyloni (5,48 proc.).

Wśród projektów dzielnicowych w całym mieście najwięcej głosów – 1579 – otrzymał zwycięski projekt z Pustek Cisowskich – Demptowa: „Miejsca zabawy i rekreacji – plac zabaw/strefa starszaka ul. Gulgowskiego, zjazd linowy/tyrolka ul. Borowikowa, sprężynowiec/bujak sześcioosobowy na placu SP16”.

Wybrany do realizacji projekt dzielnicowy o największej wartości to „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy SP nr 40”: 527 670 zł. (Chylonia).

Najtańszy projekt dzielnicowy, który trafi do realizacji, to „Ustawienie znaku ostrzegawczego drogowego ‘Uwaga jeże’ przy ul. Miętowej” 1 182 zł. (Dąbrowa)

W tym roku w żadnej z dzielnic nie wykorzystano całej puli środków. Niewielkie kwoty pozostały w Cisowej (400 zł), na Chyloni (700 zł) i Leszczynkach (1600 zł).
318 466 zł nie rozdysponowano na Chwarznie – Wiczlinie, 205 526 zł na Witominie, a 17 105 zł – na Obłużu.

W skali całego miasta nie rozdysponowano:
* z puli dzielnicowej: 1 305 122 zł
* z puli niewykorzystane zasilą kwotę Budżetu Obywatelskiego 2020.

Pod obrady Rady Miasta na sierpniowej sesji trafi projekt uchwały zwiększającej o 20 tys. zł pulę na projekty miejskie, tak by mogły zostać zrealizowane dwa z największym poparciem mieszkańców.

Przypomnijmy, że w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2018 wzięło udział 30 301 osób – 13,04 procent mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. Do podziału było 5 898 400 zł; premia w ramach „+1” wyniosła 203 900 zł. Do realizacji wybrano 29 projektów (bez Projektu +1). Rok temu gdynianie wybrali też osobno 37 projektów w ramach Przyjaznej Dzielnicy. W tym roku tzw. projekty miękkie – dotyczące np. działań edukacyjnych czy organizacji wydarzeń dla mieszkańców – mogły być zgłaszane w ramach tej samej procedury Budżetu Obywatelskiego.

powrót