297 projektów dzielnicowych przeszło pozytywnie weryfikację ogólną, a sześć jest jeszcze uzupełnianych przez osoby zgłaszające. Następnie wszystkie wnioski zostaną skierowane do weryfikacji szczegółowej. Jeśli jakiś projekt wymagać będzie poprawek lub doprecyzowania, urzędnicy będą kontaktować się z autorami i autorkami. Równolegle trwa weryfikacja ogólna projektów miejskich, która zakończy się 16 marca.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkanki i mieszkańcy złożyli 315 projektów dzielnicowych oraz 8 miejskich. Zgodnie z regulaminem wnioski zostały poddane weryfikacji formalnej. Dziś, w środę 9 marca, publikujemy wyniki weryfikacji projektów dzielnicowych. Warto także podkreślić, że wyniki weryfikacji projektów miejskich zostaną opublikowane na stronie Budżetu Obywatelskiego 16 marca.


– Weryfikacja wniosków to istotny proces, dzięki któremu jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany projekt jest możliwy do zrealizowania. Pracownicy sprawdzają także, czy w okolicy nie złożono podobnych wniosków, lub takich, które mogłyby wzajemnie się wykluczać – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Podczas pierwszego, ogólnego etapu weryfikacji, zespół Laboratorium Innowacji Społecznych sprawdzał kwestie formalne, m.in. to, czy pomysłodawca prawidłowo wypełnił wniosek, lub czy dodał do niego potrzebne załączniki. W przypadku wyłapania ewentualnych braków, autorki i autorzy wniosków mieli możliwość skorygowania i uzupełnienia dokumentów.

– Z 315 złożonych projektów dzielnicowych, na ten moment 297 przeszło pozytywnie weryfikację ogólną (formalną). Autorzy trzech projektów wystąpili z wnioskiem o wydłużenie czasu na niezbędne uzupełnienia i otrzymali na to zgodę Dyrektor LIS. W przypadku trzech innych projektów, decyzją Dyrektor LIS, autorzy zostali powiadomieni o zauważonym błędzie w weryfikacji – pozytywnego zaopiniowania wniosków pomimo załączonej w nich nieaktualnych list poparcia – na wzorze z poprzednich edycji BO. Autorzy tych projektów również uzyskali wydłużenie czasu na dopełnienie braku formalnego – uzupełnienie podpisów poparcia na właściwym wzorze, zawierającym właściwe klauzule RODO na edycję BO 2022. Ponadto autorzy 7 projektów nie uzupełnili braków formalnych (najczęściej były to listy poparcia oraz mapy z lokalizacją projektu), a 5 projektów zostało wycofanych. Wszystkie karty weryfikacji są publicznie dostępne w elektronicznym systemie obsługi projektów, www.gdynia.zetwibo.pl – mówi mówi Magdalena Warmowska z Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznychjednostki koordynującej gdyński Budżet Obywatelski.

Wszystkie wnioski, które przeszły pomyślnie ogólną weryfikację zostaną skierowane do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich. Tam zostaną sprawdzone, a urzędnicy ocenią, czy ich realizacja w zaproponowanym kształcie będzie możliwa. W tym celu m.in. przeanalizują proponowaną przez autorów lokalizację, a także ustalą ostateczny zakres projektu oraz jego wycenę.

Wstępna analiza merytoryczna projektów miejskich odbędzie się przed warsztatami dopracowywania projektów miejskich. W trakcie spotkania z autorami urzędnicy przedstawią proponowany zakres zmian czy uzupełnień, a potem wspólnie dopracują ich końcową formę. Ostateczna analiza merytoryczna projektów zakończy się w tym samym czasie, co pomysłów dzielnicowych, czyli do 24 czerwca.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie ogłoszona do 13 lipca. Głosowanie potrwa od 5 do 19 września. Wyniki poznamy kilka dni później.

powrót