Starowiejska

Ulica o tradycyjnym układzie, przestrzeń współdzielona, a może miejsce ze zdecydowanym priorytetem dla ruchu pieszego? Od połowy marca do końca czerwca 2018 roku trwał kilkuetapowy proces konsultacji społecznych poświęconych  przyszłości ulicy Starowiejskiej.

Dyskusja nad przyszłością jednej z najstarszych gdyńskich ulic została podzielona na kilka powiązanych ze sobą etapów.

Od 16 marca do 3 kwietnia – w ramach diagnozy poprzedzającej konsultacje – zbieraliśmy ankiety dotyczące Starowiejskiej. Pytaliśmy o to, jak mieszkańcy czują się na tej ulicy, co w niej lubią, a co im na niej przeszkadza. Zainteresowanie ankietą było bardzo duże. Otrzymaliśmy 822 formularze wypełnione zarówno w internecie, jak i tradycyjnie na papierze. Podsumowanie wyników znajdziesz tutaj.

W kwietniu i maju grupa mieszkańców, która zgłosiła się za pomocą specjalnego formularza, wzięła udział w cyklu 3 warsztatów z architektami, podczas których wypracowano trzy kierunkowe warianty zmian dla Starowiejskiej i szereg szczegółowych rekomendacji dotyczących tego, co mogłoby zmienić się w przestrzeni tej ulicy. Więcej informacji o przebiegu warsztatów znajdziesz tutaj.

Od 4 do 30 czerwca, za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego, pytaliśmy o ocenę kierunków zmian wypracowanych podczas warsztatów projektowych. Mieszkańcy mogli również odnieść się w nim do szczegółowych propozycji rozwiązań, które mogłyby znaleźć się na ulicy Starowiejskiej (m.in. dotyczących organizacji ruchu, parkowania czy zieleni i małej architektury). Uwagi można było zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej lub składając papierowy formularz w Urzędzie Miasta Gdyni, siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, biurze Rady Dzielnicy Śródmieście oraz kilku punktach handlowo-usługowych przy Starowiejskiej.

Wszystkie wnioski płynące z kilkumiesięcznego procesu konsultacji, w tym ze zbieranych w czerwcu ankiet, przedstawimy w raporcie podsumowującym konsultacje, który ogłosimy najpóźniej do końca września 2018 roku. Złożone przez mieszkańców uwagi zostaną dokładnie przeanalizowane i będą dla Prezydenta Gdyni podstawą do podjęcia ostatecznej decyzji co do kierunku zmian w tej części Śródmieścia.

Więcej na temat konsultacji społecznych oraz ulicy Starowiejskiej możesz przeczytać w materiałach informacyjnych przygotowanych na potrzeby konsultacji oraz w notatce podsumowującej spotkanie konsultacyjne z 5 czerwca 2018:

AKTUALNOŚCI

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

Email *