Kolejne innowacje społeczne powstaną w Gdyni. Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, podpisał umowę na realizację drugiej edycji projektu „Innowacje na ludzką miarę”. Rozwijane pomysły dotyczyć będą szeroko pojętego włączenia społecznego. Przedsięwzięcie poprowadzi Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, w partnerstwie z warszawską Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Symulator noworodka, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą się odpowiedzialnego rodzicielstwa, sakiewka ocieplająca relacje między osobami z niepełnosprawnościami i zdrowymi czy międzypokoleniowa kawiarnia integracyjna to trzy z dziewięciu innowacji społecznych, które w latach 2016 – 2019 powstały w gdyńskim inkubatorze innowacji społecznych  i trafiły do szerokiego upowszechnienia.

Pierwsza, pionierska edycja programu „Innowacje na ludzką miarę” dotyczyła wsparcia osób zależnych i ich opiekunów. Pokazała, że z jednej strony wciąż jest duża potrzeba wprowadzania rozwiązań, dzięki którym ich życie stanie się prostsze, z drugiej – że są pomysły, które rozwinięte i upowszechnione przy odpowiednim wsparciu ze strony specjalistów dokonują realnej zmiany – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.Zainteresowanie, z jakim spotkał się projekt, który prowadziliśmy do czerwca ubiegłego roku pokazało, że trzeba i warto go kontynuować. Z innowacji, które powstały w naszym mieście, już korzystają osoby w całej Polsce. W Gdyni nie boimy się sięgać po niekonwencjonalne, lecz skuteczne rozwiązania w obszarze społecznym, dlatego przystąpiliśmy do ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konkursu na prowadzenie kolejnego inkubatora. Nasze doświadczenie spotkało się z uznaniem komisji konkursowej. W minionym tygodniu podpisałem umowę na realizację w Gdyni projektu Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego”. Naszym partnerem ponownie będzie Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy. Pierwszy nabór pomysłów, które mogą zgłaszać innowatorzy z całej Polski, ogłosimy już w lipcu.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, podpisał w ubiegłym tygodniu umowę na realizację projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego” // fot. Marcin Mielewski
Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, podpisał w ubiegłym tygodniu umowę na realizację projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego” // fot. Marcin Mielewski

Na rozwijanie i upowszechnianie innowacji społecznych Gdynia pozyskała ponad milion złotych. Tematem rozpisanego na lata 2020 – 2023 projektu jest szeroko pojęte włączenie społeczne. To ważne szczególnie dziś, gdy epidemia koronawirusa wielu osobom czy grupom społecznym ograniczyła (bądź pozbawiła w ogóle) dostęp do kultury, edukacji, sportu; zatrzymała w domach i przeniosła wiele aktywności do internetu.

Włączenie społeczne stało się dziś kategorią niezwykle szeroką, dotycząca praktycznie każdego obszaru naszego życia. Cechą projektu „Innowacje na ludzką miarę” jest to, że w zasadzie nie stawia innowatorom ograniczeń. Każdy pomysł, który ma szansę na poprawę życia w różnych aspektach, zasługuje na zgłoszenie. Każdy jednak oceni komisja ekspercka, m.in. pod kątem skuteczności. Te, które ocenione zostaną najwyżej, trafią do rozwinięcia – wyjaśnia Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Pod okiem specjalistów autorzy będą dopracowywać swoje innowacje tak, by nadać im realny kształt i by mogły zostać przetestowane. Po pozytywnym testowaniu innowacje zostają upowszechniane: z wypracowanych rozwiązań może korzystać każdy i całkowicie za darmo. Właśnie tak się dzieje w przypadku innowacji, które powstały w pierwszej edycji inkubatora.

Pomysły zgłoszone do projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego” rozwijane będą w dwóch inkubatorach: w Gdyni i Warszawie. Zaplanowano dwa nabory. Pierwszy ma rozpocząć się w lipcu. Wsparcie w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu może otrzymać około stu pomysłów. Prototypy innowacyjnych rozwiązań, które powstaną pod okiem specjalistów, zostaną przetestowane w wybranej lokalizacji – przewidziano granty dla 52 z nich (w wysokości średnio 40 tys. zł). Dziesięć najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, zostanie upowszechnionych na szerszą skalę. Z gotowych innowacji i wsparcia inkubatora przy ich wdrażaniu będą mogli korzystać przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne.

Jeszcze w maju zorganizujemy online warsztat z udziałem ekspertów zewnętrznych, by wytypować wąskie wiązki tematyczne związane z włączeniem społecznym, które warto uczynić priorytetowym. To zwiększy szanse na znalezienie skutecznych i ciekawych nowych rozwiązań – zapowiada Katarzyna Ziemann, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych. – Projekt jest ogólnopolski, więc i taką perspektywę, oprócz lokalnej, przyjmiemy.

Innowacyjne rozwiązania mogą dotyczyć usług, produktów czy rozwiązań. Mogą być konceptami zupełnie nowymi, ale też mogą stanowić rozwinięcie projektów już funkcjonujących, dla których wsparcie inkubatora będzie nowym otwarciem. Tak, jak w przypadku innowacji „Oswajanie dorosłości”, rozwiniętej i upowszechnionej w pierwszej edycji. Program szkoleniowy, który przygotowuje terapeutów do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną przy wykorzystaniu symulatora niemowlęcia, przygotowany w gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń spotkał się z ogromnym zainteresowaniem w kraju. W 2019 roku wiceprezydent Michał Guć otrzymał za jego wspieranie nominację w europejskim konkursie „Innowacje w Polityce”, docierając do ścisłego finału.

Oswajanie dorosłości – program warsztatów dotyczących rodzicielstwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z wykorzystaniem symulatora // mat. Fundacji Dom Marzeń
Oswajanie dorosłości – program warsztatów dotyczących rodzicielstwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z wykorzystaniem symulatora // mat. Fundacji Dom Marzeń

Katarzyna Karczewska, założycielka i prezes Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń, jedna z autorek innowacji „Oswajanie Dorosłości” mówiła wówczas że nominacja dla wiceprezydenta Michała Gucia i możliwość zaprezentowania „Oswajania dorosłości” na grudniowej gali konkursu The Innovation in Politics w Berlinie to największe wyróżnienie, jakie do tej pory spotkało fundację. To także potwierdzenie, że podjęty temat jest ważny i interesuje szerokie grono. Dlatego od zakończenia projektu „Innowacje na ludzką miarę” fundacja nieustannie go upowszechnia.

Po pierwszej edycji projektu „Innowacje na ludzką miarę” po pomyślnych wynikach testowania do upowszechnienia trafiło dziewięć pomysłów rozwiniętych w Gdyni:
* JAK? – sakiewka / ocieplacz relacji między osobami z niepełnosprawnością intelektualną a zdrowymi [O INNOWACJI]
* Oswajanie dorosłości – program warsztatów dotyczących rodzicielstwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z wykorzystaniem symulatora [O INNOWACJI]
* Wyzwania życia – edukacyjna gra planszowa dotycząca tematu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną [O INNOWACJI]
* Mistrzowie są wśród nas – system motywacyjny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną [O INNOWACJI]
* Caffe Aktywni – międzypokoleniowa kawiarnia integracyjna [O INNOWACJI]
Gdyński Lodołamacz Technologiczny – model edukacyjny wspierający rozwój samodzielności, korzystanie z komunikacji w przestrzeni miejskiej i integrację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o nowe [O INNOWACJI]
My też jesteśmy rodzicami! – program wsparcia dla rodzin, w których rodzicami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną bazujący na nurcie tzw. rodzicielstwa bliskości [O INNOWACJI]
Czułość – wypracowany partycypacyjnie zeszyt rozwiązań architektonicznych i projektowych zgodnych ze standardami dostępności do samodzielnego wdrożenia np. w kawiarniach, klubach, restauracjach, bibliotekach, świetlicach przez osoby zarządzające daną przestrzenią [O INNOWACJI]
Niewidzialna wyprawa – fabularna gra planszowa, w którą mogą grać wspólnie osoby widzące i niewidome [O INNOWACJI]

powrót