49 – tyle koncepcji na innowacje wyłoniła komisja Inkubatora pomysłów. Te pomysły otrzymają wsparcie ekspertów i będą dopracowywane oraz rozwijane.

Spotkanie, podczas którego członkowie komisji podsumowali dotychczasowe etapy działań drugiego naboru obecnej edycji Inkubatora pomysłów, odbyło się w ubiegłym tygodniu.

Inkubator Pomysłów to projekt Gminy Miasta Gdynia i Fundacji Stocznia, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące szeroko pojętego włączenia społecznego.

– Poprzednie nabory pokazały, że Inkubator pomysłów to rewelacyjne narzędzie, które w rękach zaangażowanych społecznie osób może przynieść wiele korzyści. Dzięki niemu skutecznie wspieramy inspirujące koncepcje, a także działamy na rzecz osób wykluczanych społecznie – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

– Po pierwszych spotkaniach z pomysłodawcami mam poczucie, że są to osoby bardzo zaangażowane w przedstawione przez siebie projekty, a także zmotywowane do tego, by dalej pracować nad ich rozwijaniem – wyjaśniała Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych oraz członek komisji Inkubatora pomysłów. – Przed innowatorami kilka bardzo intensywnych miesięcy, będą teraz pracować nad specyfikacjami innowacji, a następnie spotkamy się z nimi, aby podsumować to, co udało im się stworzyć.

– Przeglądając zgłoszenia zauważyłem większą swobodę i otwartość wśród innowatorów. Pomysły były bardzo różnorodne, a ich autorzy bardzo kreatywnie podeszli do postawionego przed nimi zadania – mówił podczas spotkania Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Podczas drugiego naboru autorki i autorzy zgłosili aż 131 pomysłów na innowacje społeczne. Komisja Inkubatora wybrała 81 z nich i zaprosiła autorów na rozmowy o ich koncepcjach. Spotkanie pozwoliło komisji wyłonić ostatecznie 49 pomysłów – to właśnie ich autorzy zostaną objęci wsparciem ekspertów.

– Komisja nie miała łatwego wyboru, każdy z pomysłów był na swój sposób inspirujący i niepowtarzalny – mówi Anna Ratajczak z Laboratorium Innowacji Społecznych.

Eksperci Inkubatora pomysłów będą teraz pomagać autorom i autorkom pomysłów w przekształcaniu ich w innowacje społeczne.

To jednak jeszcze nie koniec prac nad pomysłami na innowacje. – Teraz autorzy wyłonionych przez komisję pomysłów będą z naszym wsparciem, rozwijać swoje innowacje społeczne, będące odpowiedzią na problem szeroko rozumianego włączenia społecznego – wyjaśnia Zuzanna Malicka z Laboratorium Innowacji Społecznych.

Po tym etapie komisja zadecyduje, które z innowacji zostaną sprawdzone w praktyce. Granty w wysokości ok. 40 tys. zł na sprawdzenie proponowanych rozwiązań w praktyce otrzyma około połowa z rozwijanych przy wsparciu Inkubatora pomysłów innowacji.

***

Inkubator pomysłów jest ogólnopolskim projektem, realizowanym przez warszawską Fundację Stocznia i gdyńskie Laboratorium Innowacji Społecznych (w imieniu gminy miasta Gdyni).

Innowatorzy mogą liczyć na wsparcie specjalistów w rozwijaniu i wdrażaniu tworzonych przez siebie inicjatyw oraz przetestowanie pomysłów, na początku punktowo, w mikroskali. Pomysły, które przejdą pozytywne testowanie, mogą trafić do szerokiego upowszechnienia. To oznacza, że z wypracowanych w inkubatorze rozwiązań korzystać może każdy – i za darmo.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego” jest współfinansowany ze środków unijnych, a na rozwijanie i upowszechnianie innowacji społecznych przez okres trwania projektu (lata 2020-2023), Miasto Gdynia pozyskało ponad milion złotych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Szczegóły, dotyczące założeń i regulaminu projektu, znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://inkubatorpomyslow.org.pl/.

powrót