Spośród wszystkich pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców obszarów rewitalizacji do Funduszu Sąsiedzkiego Gdynia OdNowa najwięcej dotyczy urządzenia przyblokowej zieleni i jej pielęgnacji. W ubiegłym tygodniu odbyło się trzecie już sąsiedzkie sadzenie roślin przy ul. Dickmana 38 na Oksywiu.

Rabata przy bloku Dickmana 38, która powstała w ramach Funduszu Sąsiedzkiego // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Fundusz Sąsiedzki to pula środków zarezerwowana na dofinansowanie drobnych inicjatyw na obszarze rewitalizacji: mieszkańcy zgłaszają pomysły na działania angażujące sąsiadów – i mogą liczyć na dofinansowanie kwotą do dwóch tysięcy złotych. W ciągu minionych dwóch lat mieszkańcy zgłosili aż 30 wniosków. W piętnastu inicjatywach, które już się zakończyły, uczestniczyło prawie 110 osób: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Efekt wspólnych działań to dziewięć zadbanych ogródków, dwie ocieplane budki dla dzikich kotów, dwa projekty dotyczące samorozwoju oraz jeden mural.

– Te wszystkie przedsięwzięcia mają dwie rzeczy wspólne. Pierwsza to fakt, że zostały zrealizowane z inicjatywy mieszkańców obszarów rewitalizacji. Druga: że włączyły do działania sąsiadów, ale też zaangażowały osoby, które być może wcześniej się nie znały  – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Pewnie każdy z nas ma jakiś pomysł na to, co i jak mogłoby się zmienić w najbliższej okolicy, czasami jednak nie wiemy, od czego zacząć, potrzebujemy konkretnych środków czy podpowiedzi, jak działać krok po kroku. Fundusz Sąsiedzki przeznaczony dla mieszkańców obszarów rewitalizacji rozwiązuje te wszystkie problemy. Wystarczy zgłosić się do animatorki z Laboratorium Innowacji Społecznych, która pomoże przygotować wniosek. Pomysł może dotyczyć zarówno urządzenia sąsiedzkiej rabaty, jak i zorganizowania turnieju sportowego czy wydarzenia kulturalnego.

Dzięki Funduszowi Sąsiedzkiemu odbyła się właśnie trzecia odsłona sąsiedzkiego zazieleniania przestrzeni wokół bloku przy ul. Dickmana 38 na Oksywiu. W ubiegłym tygodniu mieszkańcy – wspierani przez uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Gdyni – wypielili rabatę przed blokiem i dosadzili nowe rośliny, m.in. hortensje, lawendę, pelargonie i petunie. Część zasadzono bezpośrednio do gruntu, część – do nowych skrzynek, zakupionych także w ramach projektu do Funduszu Sąsiedzkiego.

Nasadzenia przy ul. Dickmana 38 w ramach Funduszu Sąsiedzkiego // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

– Pierwsze sąsiedzkie sadzenie roślin wokół bloku przy Dickmana 38 odbyło się jesienią 2020 roku. Sąsiedzi posadzili wówczas ponad 100 krzewów, 50 bylin i ponad 200 roślin cebulowych. W czerwcu ubiegłego roku zasadzili kolejne rośliny: 50 krzaków irgi błyszczącej, 12 berberysów, 10 sztuk irgi płożącej, pięć laurowiśni – przypomina Alicja Brzoskowska z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, która koordynuje te działania. – Teraz na rabatach i w donicach pojawiło się prawie 60 nowych roślin. Dzięki mieszkańcom bloku jego okolica wypiękniała, bardzo się cieszę z efektów tych działań.

W tej edycji Funduszu Sąsiedzkiego najbardziej aktywni są właśnie mieszkańcy Oksywia: realizacji doczekało się dziewięć ich inicjatyw. Cztery pomysły zrealizowano na Witominie, a dwa na osiedlu Zamenhofa – Opata Hackiego. Na pierwszych pomysłodawców wciąż czekają Babie Doły i osiedle Meksyk.

– Nabór projektów do Funduszu Sąsiedzkiego jest ciągły, na każdym z podobszarów wciąż są środki, które można przeznaczyć na realizację inicjatyw – informuje Monika Listwoń, animatorka Funduszu Sąsiedzkiego z Laboratorium Innowacji Społecznych, które jest operatorem FS. – Zgłoszenie nie jest skomplikowane, bo maksymalnie uprościliśmy formularz. Na każdym etapie, od zgłoszenia pomysłu do jego realizacji mieszkaniec może liczyć na nasze wsparcie.

W ramach Funduszu Sąsiedzkiego realizowane mogą być inicjatywy dotyczące np. organizacji wydarzeń, dzięki którym sąsiedzi lepiej się poznają czy ciekawie spędzą czas poza domem, lub małych inwestycji. Swoją inicjatywę należy opisać w formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej Laboratorium Innowacji Społecznych.

Mural na tyłach budynku Chwarznieńska 36 // fot. Karolina Misztal-Świderska
Mural na tyłach budynku Chwarznieńska 36 // fot. Karolina Misztal-Świderska

Warto mieć na uwadze fakt, że wsparcie finansowe na realizację pomysłu w ramach Funduszu Sąsiedzkiego może otrzymać grupa sąsiadów i pojedynczy mieszkaniec lub mieszkanka (powyżej 13. roku życia). Te środki nie są jednak przekazywane pomysłodawcy „do ręki”. W ramach zaplanowanego budżetu Laboratorium Innowacji Społecznych kupuje towary lub usługi potrzebne do wcielenia pomysłu w życie.

Więcej informacji na temat Funduszu Sąsiedzkiego można uzyskać pod nr. tel. 58 727 39 21 lub piszą: rewitalizacja@lis.gdynia.pl.

Fundusz Sąsiedzki na terenie Oksywia i Witomina jest realizowany w ramach projektów Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie oraz Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót