Z osiedla Pekin wyprowadziła się już ponad połowa mieszkańców

Zmiany w Programie Osłonowym dla mieszkańców Wzgórza Orlicz – Dreszera. Decyzją nowej Rady Miasta dwukrotnie podniesione zostało kryterium dochodowe dla osób już objętych wsparciem, a dla tych, którzy nie podjęli ostatecznej decyzji – do grudnia 2019 wydłużono termin złożenia deklaracji o chęci uczestnictwa. Radni przyjęli uchwałę podczas drugiej sesji, 21 listopada.

Od kwietnia 2017 roku władze miasta Gdyni obejmują specjalnym Programem Osłonowym tych mieszkańców osiedla Pekin na Leszczynkach, którzy zadeklarowali chęć wyprowadzenia się z niego do bezpiecznego mieszkania w innej części Gdyni. Warunki życia w tej okolicy są trudne ze względu na mocno ograniczony dostęp do infrastruktury, nawet tej podstawowej. Powtarzające się w ostatnim czasie pożary, odbierają mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Z uwagi na dobro mieszkańców, władze miasta Gdyni włączyły Pekin do Gminnego Programu Rewitalizacji, przygotowując dla mieszkańców bezprecedensowe działania o charakterze społecznym. Pomoc samorządu polega m.in. na pokryciu części opłat związanych z wynajęciem mieszkania na wolnym rynku, ale także szeroki wachlarz wsparcia, dzięki któremu rodzina może poprawić swoją sytuację (np. podnosząc kwalifikacje zawodowe) tak, by radzić sobie samodzielnie.

Dziś, ponad półtora roku od uchwalenia przez Radę Miasta Programu Osłonowego, z Pekinu wyprowadziły się już 162 osoby (81 rodzin) z ponad 200 mieszkających tam, gdy program się rozpoczynał.

 Coraz trudniejsza sytuacja, w jakiej praktycznie z każdym dniem znajdowali się mieszkańcy Wzgórza Orlicz – Dreszera, skłoniła nas do podjęcia nadzwyczajnych działań – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Efekty realizacji Programu Osłonowego przeszły nasze oczekiwania. Z Pekinu wyprowadziła się już ponad połowa dotychczasowych mieszkańców, ale wciąż są rodziny, którym nasza pomoc jest potrzebna. Mam na myśli zarówno te nadal mieszkające na Pekinie, jak i te, które już się stąd wyprowadziły. Cieszę się, że na jednej z pierwszych sesji Rada Miasta nowej kadencji przyjęła uchwałę, która daje gdynianom pewność otrzymania długofalowego, kompleksowego wsparcia ze strony samorządu.

Wiceprezydent Michał Guć przedstawiający projekt uchwały na środowej sesji Rady Miasta Gdyni, fot. Kamil Złoch

Przyjęta w środę, 21 listopada 2018 roku, uchwała Rady Miasta wprowadza dwie ważne zmiany dotyczące realizacji Programu Osłonowego.

Po pierwsze, wydłużony zostaje termin złożenia deklaracji o uczestnictwie w nim: od dziś mieszkańcy Pekinu mają na to czas do 31 grudnia 2019 roku. Przypomnijmy, że w myśl uchwały z kwietnia 2017 chęć uczestnictwa można było zgłaszać do 26 kwietnia br.
Po drugie: ponieważ część osób już objętych Programem Osłonowym potrzebuje wsparcia finansowego, do 500 proc. wzrasta uprawniające do jego otrzymania kryterium dochodowe, wynikające z Ustawy o pomocy społecznej.

– Osoby starsze, z problemami zdrowotnymi, rodziny czekające na przyznanie mieszkania komunalnego czy socjalnego nie kryły obaw o to, jak sobie poradzą, jeśli ich sytuacja nie zmieni się, a minie określony przez Program Osłonowy dwuletni okres finansowego wsparcia od miasta przy wynajmie mieszkania – przyznaje wiceprezydent Michał Guć. – I choć zawsze podkreślaliśmy, że reagujemy na bieżąco i w każdej sytuacji dopasowujemy ofertę wsparcia do realnych potrzeb, wydłużając je tam, gdzie to konieczne, to teraz dajemy gwarancję. Tą gwarancją są nowe zapisy uchwały Rady Miasta. Wiemy, że mieszkańcom Pekinu takie zapewnienie jest potrzebne. Pragnę jednak podkreślić, że to podwyższone kryterium stosuje się tylko wobec osób i rodzin, które już wyprowadziły się ze Wzgórza Orlicz – Dreszera i potrzebna jest kontynuacja wsparcia.

Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: – Nasi pracownicy ze specjalnej grupy powołanej do pracy na Pekinie są w stałym kontakcie z osobami, które z osiedla się wyprowadziły. Sytuacja każdej z rodzin jest stabilna. To, że zmieniamy zapisy Programu Osłonowego wynika z faktu, że chcemy zapewnić zarówno tę stabilność, jak i ciągłość wsparcia udzielanego w środowisku, czyli najlepszym z miejsc.

Przy ul. Orlicz – Dreszera 11 (w pobliżu budynku OPEC) wciąż działa Punkt Informacyjny, w którym dyżurują pracownicy Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Wyjaśnią, jak zgłosić się do Programu Osłonowego, udzielą informacji np. na temat ubiegania się o lokal komunalny. Punkty jest czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 11 – 14, we wtorki w godz. 16 – 19. W soboty i niedziele działa alarmowo: 797 993 627.

powrót