Jednogłośnie Rada Miasta zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Meksyk w Chyloni. Tym samym będzie mógł powstać tam teren rekreacyjny, o który zabiegali mieszkańcy. Co więcej, do realizacji na tym obszarze została dopuszczona także nowa zabudowa mieszkaniowa, co – jak tłumaczą włodarze  – przyczyni się do rozwoju dzielnicy.

Osiedle Meksyk, czyli teren pomiędzy ulicami Pucką, Północną, Przemysłową i torami kolejowymi, objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji od 2017 roku. Stąd stopniowo projektowane i wdrażane są inwestycje, które mają sprawić, że okolica będzie bardziej przyjazna mieszkańcom. To przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę drogową i układ komunikacyjny, a także dopuszczenie do realizacji nowych funkcji na terenie osiedla. Żeby to wszystko było możliwe, konieczne jest wprowadzenie zmian w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego.

Główną dolegliwością osiedla i mieszkańców jest brak inwestycji w infrastrukturę. Na etapie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dużo rozmawialiśmy o tym z mieszkańcami, z resztą włączenie osiedla Meksyk do GPR to ich inicjatywa. Dzięki temu teraz nadrabiamy zaległości. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego otworzą możliwość realizacji postulatów mieszkańców. Zwłaszcza, że obecnie niektóre zapisy tego dokumentu są częściowo niezgodne z istniejącym zagospodarowaniem, m.in. w zakresie ustaleń dotyczących układu komunikacyjnego – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego zakłada  przeznaczenie części niezagospodarowanych prywatnych działek wyłącznie pod funkcje usługowe, a po zmianie zapisów te będą mogły być uzupełnione o zabudowę mieszkaniową. Oznacza to nowe możliwości inwestycyjne dla właścicieli gruntów i mieszkańców, co będzie dodatkowym impulsem rozwojowym dla osiedla. Oznacza to zatem kolejne  inwestycje w infrastrukturę okolicy, dzięki czemu ta będzie mogła się rozwijać szybciej.

Nowy plan zagospodarowania dla osiedla uwzględnić ma także modyfikacje układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego Gdynia-Chylonia oraz planowanego węzła OPATu z ul. Hutniczą, które wpłynęły na zmniejszenie terenu rezerwowanego pod nową, główną ulicę osiedla. Co ważne, na uwolnionym terenie możliwa będzie realizacja terenu rekreacyjnego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dotąd na tym obszarze można było realizować jedynie drogi, a dzięki zmianom będziemy mogli wspólnie z Biurem Planowania Przestrzennego poszukać odpowiedniego miejsca pod teren rekreacyjny. Sytuacja właścicielska tego terenu oczywiście się nie zmieni, działki pozostają prywatne, a z ich właścicielami lub administratorami będziemy rozmawiać o możliwościach współpracy. Z pewnością chcemy wynegocjować dla mieszkańców bardziej przyjazny sposób zagospodarowania. Jeśli to nam się powiedzie, zaprosimy mieszkańców do wspólnego zaprojektowania urządzenia terenu rekreacyjnego, tak jak było w przypadku Ogrodu Śliwkowa – mówi Barbara Marchwicka, główna specjalistka ds. rewitalizacji Laboratorium Innowacji Społecznych.

Co więcej, w najbliższym etapie rewitalizacji okolicy planowane jest także rozpoczęcie budowy głównego układu komunikacyjnego osiedla. Obecnie przygotowywane są dokumenty, które będą podstawą do wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, co jest niezbędne w związku z uchyleniem poprzedniej przez wojewodę. Środki na realizację inwestycji w budżecie miasta są zabezpieczone, więc – jak deklarują włodarze – po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i orzeczeń, będzie możliwe uruchomienie przetargu na realizację.

Przypomnijmy, że w ramach tego przedsięwzięcia na osiedlu Meksyk powstać mają m.in. nowe przejścia dla pieszych, droga rowerowa, nowe skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, odwodnienie układu drogowego, infrastruktura dla pieszych wraz z małą architekturą i zielenią, oświetlenie, a także utwardzone mają zostać ulice. Koszt tej inwestycji to blisko 23 mln złotych.

powrót