Rozbudowa skrzyżowań ulic Płk. Dąbka i Bosmańskiej oraz Płk. Dąbka i Dickmana rozpoczyna się na dobre.  Od poniedziałku, 11 lipca, obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Pierwszy etap prac na potrwać trzy miesiące, a przebudowa zakończyć się ma w pierwszym kwartale 2023 roku. Docelowo przebudowa ma uspokoić ruch pojazdów w tym miejscu, a także sprawić, że to miejsce będzie bardziej przyjazne pieszym.

Skrzyżowania ulic Płk. Dąbka, Bosmańskiej i Dickmana to obszar dawnej wsi Oksywie. Obecny układ drogowy nie jest wystarczający do obsługi obecnego natężenia ruchu. O potrzebie przebudowy i priorytetach dla tego miejsca rozmawiano m.in. podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami, a ostatecznie działanie to zostało wpisane na listę inwestycji rewitalizacyjnych w tej okolicy.

Teren skrzyżowania został już przekazany wykonawcy prac. Pierwszy etap działań obejmuje budowę chodników i północnej części układu drogowego wraz z ciągami pieszymi, drogą dla rowerów i zachodnią częścią jezdni ul. Dickmana. Stąd od poniedziałku, 11 lipca, obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu w tym miejscu:

  • Wyznaczone zostaną tymczasowe przejścia dla pieszych, z barierami i tabliczkami informacyjnymi.
  • Od ul. Dickmana wyznaczony zostanie objazd ul. Żółkiewskiego i Belwederską – ulica będzie zamknięta na wysokości posesji Płk. Dąbka 52: z wyjątkiem dojazdów do posesji 46, 48 i 50.
  • Przystanek Oksywie Górne 02 zostanie zawieszony.
  • Ruch w rejonie budowanego ronda będzie jednokierunkowy w stronę ul. Dickmana, zaś objazd wyznaczony będzie ul. Żółkiewskiego i Belwederską.
  • Ul. Dickmana będzie jednokierunkowa w stronę Osady Rybackiej.
  • Na skrzyżowaniu ulic Płk. Dąbka i Belwederskiej nastąpi zmiana pierwszeństwa przejazdu.
  • Poszerzony zostanie łuk na wlotach z pierwszeństwem przejazdu Zmieniona zostanie lokalizacja przejścia dla pieszych przez ul. Płk. Dąbka
  • Trzy progi zwalniające zlokalizowane w ul. Żółkiewskiego zostaną przystosowane do ruchu autobusów ZKM. Jeden z tych progów znajdzie się w nowej lokalizacji.

Prace na Oksywiu Górnym mają docelowo uspokoić ruch i w większym niż obecnie stopniu przystosować przestrzeń do potrzeb pieszych. W tym celu m.in. nawierzchnia jezdni w obrębie skrzyżowań ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska zostanie wyniesiona, a na skrzyżowaniu ul. Dąbka i Bosmańskiej powstanie rondo. Co więcej, w kierunku ulicy Dickmana oraz Płk. Dąbka rowerzyści będą mogli jechać albo jezdnią, albo ciągiem pieszym w kierunku ul. Dickmana.

Więcej o tym, co zmieni się w okolicy wraz z zakończeniem przebudowy, można przeczytać tutaj.

Koszt przebudowy 6 856 619,00 zł. Gmina Miasta Gdyni na mocy decyzji Ministerstwa Finansów uzyskała z Ministerstwa Infrastruktury w ramach środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022 dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ulicy Płk. Dąbka w zakresie skrzyżowań z ulicą Bosmańską i ulicą Dickmana w Gdyni w ramach projektu pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” – etap I” w wysokości dwóch milionów złotych.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót