Bezpieczne przejścia dla pieszych, nowa zieleń i uporządkowanie sposobu parkowania. Wkrótce rozpoczną się prace przy ul. Nauczycielskiej – właśnie ogłoszony został przetarg. Inwestycja realizowana jest w ramach rewitalizacji Witomina.

Ulica Nauczycielska z lotu ptaka // fot. Piotr Król

W najbliższych tygodniach teren przy ul. Nauczycielskiej na Witominie zostanie przygotowany tak, by mogła rozpocząć się inwestycja polegająca na poprawie bezpieczeństwa w tej części dzielnicy i uporządkowaniu sposobu parkowania. W celu zapewnienia kompleksowości inwestycji i wspólnego działania Gmina Gdynia porozumiała się  ze Spółdzielnią Mieszkaniową Bałtyk w celu spełnienia potrzeb parkingowych mieszkańców tej części Witomina.

Ulica Nauczycielska na rewitalizowanym fragmencie Witomina to bowiem typowa ulica osiedlowa. Wąska, po obu stronach zastawiona parkującymi samochodami – gdy budowano osiedle przewidziano niewiele miejsc parkingowych. Po obu stronach ulicy rosną drzewa: z jednej strony na terenie szkoły, z drugiej na pasie zieleni, który oddziela jezdnię i chodnik. Mieszkańcy pozostawiają swoje auta wzdłuż krawężników, po obu stronach. To sprawia, że kłopot z przejechaniem zwężoną ulicą mają np. śmieciarki, a minięcie się samochodów jadących w przeciwnych kierunkach jest niemożliwe. Wąska ulica jest niebezpieczna dla pieszych i rowerzystów.

Problem – a raczej potrzeba jego rozwiązania – powracał jak bumerang podczas prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, którym Witomino jest objęte. W GPR, jako jedno z zadań dla Witomina, zapisano uporządkowanie parkowania i uspokojenie ruchu na końcowym odcinku ul. Nauczycielskiej. Dzięki temu miałoby powstać wygodne i bezpieczne wejście do lasu.

Z drugiej jednak strony – mieszkańcy potrzebują też bezpiecznych i uporządkowanych miejsc do parkowania. Dlatego w końcowym fragmencie ul. Nauczycielskiej, na terenie należącym do gminy wyznaczonych, zostanie 20 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejne 42 miejsca, na mocy wspomnianego porozumienia ze spółdzielnią planowane są na terenie SM Bałtyk po północnej części bloków. Docelowo rozważana jest możliwość zlokalizowania na tym terenie około 60 takich miejsc.

Na kształt inwestycji mieli wpływ mieszkańcy. Latem 2019 roku, podczas spotkania konsultacyjnego zorganizowanego w Miejskim Klubie Seniora „Witomino” przedstawiciele Laboratorium Innowacji Społecznych oraz projektant przedstawili mieszkańcom koncepcję zmian na Nauczycielskiej i zapytali ich o opinię.

Koncepcja przewidywała utworzenie strefy zamieszkania – co daje priorytet pieszym, wyniesienie i miejscowe przewężenie jezdni, co wiąże się ze spowolnieniem i poprawą bezpieczeństwa ruchu. Chodziło o podkreślenie lokalnego, kameralnego charakteru ulicy. Mieszkańcy tymczasem postulowali poszerzenie Nauczycielskiej i wyznaczenie nowych miejsc postojowych – nawet kosztem wycinki wszystkich drzew rosnących po jednej stronie ulicy.

– Nie ma wątpliwości co do potrzeby zmian na ul. Nauczycielskiej, która w tej chwili nie jest bezpieczna i dostępna – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji i zwraca uwagę, że trzeba było pogodzić oczekiwania mieszkańców (miejsca parkingowe zamiast drzew) z dbałością o istniejącą w mieście zieleń. Wyzwaniem jest fakt, że ul. Nauczycielska jest dość wąska.- Z jednej strony mamy teren szkoły, z drugiej – teren spółdzielni, chodniki oraz pas zieleni, w którym rosną wysokie drzewa. Nie można tego pasa naruszyć, bo to by zaszkodziło drzewom. W ramach szerokości, którą dysponujemy, nie uda się wyznaczyć zgodnej z przepisami ulicy i miejsc postojowych po obu jej stronach. Dodatkowe miejsca postojowe, które byłyby zlokalizowane wzdłuż jezdni ul. Nauczycielskiej, musiałyby powodować wycinkę drzew po którejś ze stron. Szanujemy zdanie mieszkańców, ale na tak radykalne rozwiązanie nie możemy się zgodzić.

We wrześniu 2020 odbył się drugi etap konsultacji. Podczas spotkania z mieszkańcami przedstawiono koncepcję uwzględniającą część zgłoszonych wcześniej uwag.

I tak, ustalono, że ulica Nauczycielska pozostanie dwukierunkowa na całej długości. Będzie strefą zamieszkania – pieszy będzie miał pierwszeństwo przed samochodami, które obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 20 km/h. Bezpieczeństwo pieszych ma zapewnić też m.in. wyniesienie jezdni czy zastosowanie różnych nawierzchni. Poprawę oświetlenia ulicy zapewni osiem nowych  latarni ledowych oraz dwie latarnie oświetlające przejście dla pieszych.

– To kompromis między oczekiwaniami mieszkańców, którzy domagali się wycinki nawet wszystkich rosnących tu drzew i utworzenia parkingów a tym, na co mogliśmy się zgodzić planując prace i uwzględniając założenia miejskiej polityki proklimatycznej i projektowania uniwersalnego – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Spełnienie oczekiwań mieszkańców wymaga ingerencji w znajdującą się tu zieleń, ale przeprowadzimy ją tylko w niezbędnym zakresie. Usuniemy trzy topole, jedną gruszę i dwie lipy drobnolistne. To niełatwa decyzja ale będą nowe nasadzenia: dwie lipy drobnolistne w pasie ul. Nauczycielskiej i cztery kolejne drzewa – dwie jabłonie ozdobne, wiśnia ptasia i czereśnia północno-japońska przy ul. Hodowlanej.

Uwzględniając uwagi mieszkańców, na wysokości bloku nr 14 oraz na wysokości pierwszego budynku garażowego, tuż za drogą publiczną, pojawi się również szlaban, zapewniający m.in. dostęp do garaży tylko dla ich użytkowników.

Prace przygotowawcze do przebudowy ul. Nauczycielskiej, związane z uporządkowaniem zieleni rozpoczną się jeszcze w pierwszym kwartale.

We wtorek, 3 stycznia, ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na przebudowę układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja, ul. Nauczycielska w Gdyni. Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty do 20 stycznia.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót