Bezpłatny kurs tańca lub angielskiego, ogród deszczowy w okolicy, sąsiedzka wypożyczalnia narzędzi, odnowienie placu zabaw, a może montaż oświetlenia? Pomysły na to, jak można sprawić, by w dzielnicy lub w całym mieście było ładniej, bezpieczniej lub ciekawiej już zaraz będzie można składać do Budżetu Obywatelskiego 2023. W tegorocznym procesie mieszkańcy i mieszkanki mają do rozdysponowania blisko 12 milionów złotych! W poprawnym przygotowaniu wniosków projektowych pomogą miejscy urzędnicy.

Gdyński Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkanki mieszkańcy podejmują bezpośrednie decyzje o tym, jak zmienia się Gdynia. Najpierw wymyślają i zgłaszają projekty, które mogą poprawić jakość życia w mieście, a następnie przesądzają w głosowaniu, które z nich trafią do realizacji.

– Przez ostatnie lata mieszkańcy i mieszkanki pokazali, że mają pomysły na zmiany w Gdyni i chcą się zaangażować we współtworzenie swojego miasta. To dzięki Państwu ten proces konsultacyjny ma sens. Razem też wielokrotnie zmienialiśmy sam proces po to, żeby maksymalnie oddawał aktualne potrzeby. Przed nami 10. edycja Budżetu Obywatelskiego. To dobry moment na to, by rozejrzeć się w swojej okolicy i zobaczyć, ile udało się nam razem zrobić. Jestem przekonany, że mieszkańcy i mieszkanki mają jeszcze sporo pomysłów i nie mogę się doczekać, by je poznać. Zachęcam do złożenia wniosku w BO2023 – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Pula środków w tegorocznym Budżecie Obywatelskim jest rekordowa, to 11 734 360 złotych.  Środki te są podzielone na pulę miejską w wysokości 2 000 000 zł oraz pulę dzielnicową w wysokości 9 734 360 zł, która jest rozdysponowana pomiędzy 21 dzielnic Gdyni. Każda z dzielnic otrzymała kwotę bazową w wysokości 125 000 zł oraz środki podzielone proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców i powierzchni (bez uwzględnienia lasów i portowych terenów przemysłowych). Ponadto, kwoty te zostały uzupełnione o środki niewykorzystane w dzielnicach w ubiegłych edycjach BO.

Dotąd – od pierwszej edycji w 2014 roku – do realizacji zostało wskazanych 637 projektów. W trakcie realizacji są 234, z czego 91 to te, które zwyciężyły w głosowaniu w poprzedniej edycji, więc ich realizacja może rozpocząć się od tego roku budżetowego. 

23 STYCZNIA – 20 LUTEGO: ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

Każda edycja gdyńskiego BO nieco się od siebie różni. Zmiany w regulaminie wprowadzane są po ewaluacji poprzedniej edycji z mieszkańcami oraz urzędnikami, którzy biorą udział w BO. W tym roku wprowadzono dwie zmiany.

Po pierwsze, zwiększono szacowany koszt realizacji projektu małego w dzielnicy do maksymalnie 20 000 złotych. Po drugie, rozszerzono katalog projektów miejskich w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Oprócz wniosków z zakresu zwiększenia ilości zieleni w mieście, zagospodarowania wód opadowych i roztopowych można składać także projekty z zakresu ograniczenia emisji CO2 poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej. Warto pamiętać, że mogą to być projekty inwestycyjne, ale także zakładające działania edukacyjne, kulturalne i informacyjne w tych obszarach.

Z kolei projekty dzielnicowe mogą dotyczyć takich obszarów, jak:

• edukacja;

• komunikacja i organizacja ruchu;

• kultura;

• przestrzeń publiczna;

• sport i rekreacja;

• zdrowie i polityka społeczna;

• zieleń i ochrona środowiska.

Projekt w gdyńskim Budżecie Obywatelskim może złożyć każda osoba mieszkająca w Gdyni, bez względu na wiek czy adres zameldowania. Wystarczy mieć pomysł na wprowadzenie zmiany w swoim otoczeniu. Nieletni dodatkowo powinni dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na złożenie wniosku do BO.

Projekt do BO2023 można złożyć m.in. przez Internet, za pośrednictwem serwisu www.bo.gdynia.pl lub w formie papierowej, m.in. w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, Domach Sąsiedzkich w Przystaniach oraz w UrbanLab Gdynia.

– Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami, które pojawią podczas przygotowywania wniosków, można zwracać się do urzędników Laboratorium Innowacji Społecznych oraz wydziałów i jednostek miejskich zaangażowanych w sprawdzanie i realizację projektów z Budżetu Obywatelskiego. Dane kontaktowe dostępne są na stronie www.bo.gdynia.pl. Ponadto odbędą się spotkania, podczas których m.in. będzie można skonsultować swój projekt – mówi Magdalena Warmowska, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej proces gdyńskiego BO

Odbędą się bowiem Maratony Pisania Projektów oraz cztery spotkania online Budżet Wieczorową Porą. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na FB Budżetu Obywatelskiego.

21.02-23.06: WERYFIKACJA I UZUPEŁNIENIA W PROJEKTACH

Złożone wnioski zostaną sprawdzone przez urzędników. Dzięki temu pod głosowanie będą mogły trafić projekty możliwe do realizacji. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, urzędnicy zobowiązani są do skontaktowania się z autorem wniosku i przedstawienia mu koniecznych do wprowadzenia zmian.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie ostatecznie uznany za niemożliwy do realizacji, autorzy takich projektów będą mogli się odwołać od oceny. Czas na to będzie w ciągu trzech dni roboczych od uzyskania informacji o wyniku oceny i jego uzasadnieniu. Składanie odwołań będzie możliwe do 28 czerwca.

Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona na stronie internetowej bo.gdynia.pl do 18 sierpnia 2023 roku.

Papierowe formularze wniosku możesz też pobrać i złożyć w naszych jednostkach:

• LIS – główna siedziba przy ul. Żeromskiego 31 (Śródmieście)

• w siedzibach domów sąsiedzkich, działających w ramach Przystani:

– Przystań Śmidowicza 49 przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni,

– Przystań Lipowa 15 przy ul. Lipowej 15 w Gdyni,

– Przystań Opata Hackiego 33 przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni,

– Przystań Chylońska 237 przy ul. Chylońska 237 w Gdyni,

– Przystań Chabrowa 43 przy ul. Chabrowa 43 w Gdyni,

– Przystań Łowicka 51 przy ul. Łowicka 51 w Gdyni,

• W siedzibie UrbanLabu Gdynia przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, w budynku IVa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (wejście od ulicy Stryjskiej i SKM Redłowo).

LICZBA WYMAGANYCH PODPISÓW POPARCIA DO ZŁOŻENIA PROJEKTU W DZIELNICACH

Dzielnica Gdyni Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2021 r.) Liczba potrzebnych podpisów Liczba potrzebnych podpisów BO2023
Babie Doły 1 944 1,94 1
Chwarzno – Wiczlino 13 450 13,45 13
Chylonia 20 717 20,72 20
Cisowa 11 016 11,02 11
Dąbrowa 13 636 13,64 13
Działki Leśne 7 382 7,38 7
Grabówek 8 153 8,15 8
Kamienna Góra 3 866 3,87 3
Karwiny 9 731 9,73 9
Leszczynki 7 127 7,13 7
Mały Kack 9 645 9,65 9
Obłuże 17 598 17,60 17
Oksywie 14 362 14,36 14
Orłowo 6 683 6,68 6
Pogórze 12 231 12,23 12
Pustki Cisowskie – Demptowo 7 930 7,93 7
Redłowo 7 985 7,99 7
Śródmieście 11 389 11,39 11
Wielki Kack 11 076 11,08 11
Witomino 16 228 16,23 16
Wzgórze Św. Maksymiliana 10 069 10,07 10

PULA ŚRODKÓW DZIELNICOWYCH Z PODZIAŁEM NA DZIELNICE

Dzielnica Gdyni Pula środków na projekty duże
(90% kwoty na dzielnicę)
Pula środków na projekty małe
(10% kwoty na dzielnicę)
Babie Doły 226 980 zł 25 220 zł
Chwarzno-Wiczlino 1 052 966 zł 116 996 zł
Chylonia 807 134 zł 89 682 zł
Cisowa 417 540 zł 46 393 zł
Dąbrowa 436 837 zł 48 537 zł
Działki Leśne 243 427 zł 27 047 zł
Grabówek 269 942 zł 29 994 zł
Kamienna Góra 332 887 zł 36 987 zł
Karwiny 263 514 zł 29 279 zł
Leszczynki 291 762 zł 32 418 zł
Mały Kack 382 745 zł 42 527 zł
Obłuże 442 306 zł 49 145 zł
Oksywie 408 962 zł 45 440 zł
Orłowo 347 417 zł 38 602 zł
Pogórze 510 813 zł 56 757 zł
Pustki Cisowskie-Demptowo 257 385 zł 28 598 zł
Redłowo 402 778 zł 44 753 zł
Śródmieście 330 253 zł 36 695 zł
Wielki Kack 566 914 zł 62 990 zł
Witomino 479 013 zł 53 224 zł
Wzgórze św. Maksymiliana 289 351 zł 32 150 zł
powrót