Łącznie 10 koncepcji na proklimatyczną zmianę zostało wybranych do dalszych działań w ramach ostatniego Pomysłu na Miasto UrbanLab Gdynia. Trzy z nich zostaną przetestowane w Gdyni, a wszystkie będą udostępnione w otwartym katalogu dla organizacji i samorządów zainteresowanych wdrożeniem w swojej społeczności.

Pomysł na Miasto to narzędzie partycypacji i testowania procesów społecznej zmiany. W otwartym naborze zbiera on inicjatywy warte przetestowania i wdrożenia w mieście. W ostatniej edycji poszukiwane były pomysły ukierunkowane na łagodzenie i adaptację do zmian klimatu – czyli wyzwaniu, na którym koncentrowały się ubiegłoroczne działania UrbanLab Gdynia (Laboratorium Innowacji Społecznych), w ramach którego realizowany jest Pomysł na Miasto.

Zależy nam na tym, by do dyskusji o przyszłości miasta włączać nie tylko przedstawicieli środowisk naukowych, III sektora, administracji i biznesu, a przede wszystkim mieszkańców. Dzięki temu możemy nie tylko szerzej spojrzeć na czekające nas wyzwania, ale także wzbogacić zestaw narzędzi i działań, które podejmujemy, by globalne zmiany przebiegały dla naszej wspólnoty możliwie najkorzystniej mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Do ostatniego Pomysłu na Miasto zgłoszonych zostało 17 koncepcji. Do dalszych działań wybrano 10 z nich. Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów to 90 tysięcy złotych.

To z pewnością nie był łatwy wybór. Komisja oceniała m.in. wkład pomysłu w adaptację do zmian

klimatu w mieście oraz na ile dany pomysł ma realną szansę na stałą zmianę zdiagnozowanego wyzwania. Teraz wybrane pomysły czeka inkubacja, testy lub upowszechnianie. Inkubacja, czyli rozwój poprzez opracowanie od pomysłu do konkretnego projektu. Testowanie, czyli sprawdzenie i ewaluacja w gdyńskim środowisku. Z kolei upowszechnianie to udostępnienie fiszki projektowej w otwartym katalogu na stronie internetowej urbanlab.gdynia.pl po to, by każda zainteresowana grupa, organizacja czy samorząd mógł sprawdzić projekt we własnej społeczności – wyjaśnia Magdalena Żółkiewicz, koordynatorka Pomysłu na Miasto w UrbanLab Gdynia.

Pomysły, które trafią do inkubacji, testowania i upowszechniania:

Społeczności sąsiedzkie dbają o wspólną zieleń – dla planety, dla miasta, dla siebie (pomysłodawca: Damian Jasiński)

Program edukacyjny dla społeczności sąsiedzkiej dot. zieleni i działań proekologicznych, dający wiedzę i umiejętności potrzebne do działań podejmowanych wspólnie z sąsiadami zamieszkujących zabudowę wielorodzinną (przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe) oraz realizacja pomysłu sąsiedzkiego na wspólną zieleń w pobliżu zamieszkania.

 „Bądź EKOist(k)ą w Gdyni – nakręć siebie i innych” – akcja w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, której celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie gdyńskim (pomysłodawczyni: Paulina Filipowicz)

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, przypadającego na dzień 22 kwietnia, gdynianie i gdynianki stworzą film, w którym pokazują jak przyczyniają się do działań proekologicznych i motywują innych do zmiany swoich codziennych nawyków na rzecz klimatu. Akcja ma poszerzyć świadomość ekologiczną i zaprosić innych do włączenia się w działania proekologiczne.

Stworzenie bioróżnorodnej przestrzeni między blokami – włączenie sąsiadów do działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu – studium przypadku (pomysłodawczyni: Monika Listwoń)

Stworzenie społecznego ogródka na Działkach Leśnych we współpracy z sąsiadami. Założeniem pomysłu jest organizacja bioróżnorodnej przestrzeni między blokami. Miejsca przyjaznego naturze oraz przestrzeni nawiązywania więzi sąsiedzkich. Założeniem pomysłu jest również obserwacja tego procesu przez badacza (socjologa, psychologa społecznego).

Pomysły, które trafią do inkubacji i upowszechniania:

Zbieracze deszczówki (pomysłodawca: Filip Kozarski)

Instalacja estetycznie zaprojektowanych zbiorników wody deszczowej w kluczowych punktach miasta, zapewniających bezpłatny dostęp do wody, która może być wykorzystana np. do mycia rąk stóp po wyjściu z plaży, do nawadniania ogródków działkowych/miejskich farm lub jako odwrotna fontanna o charakterze edukacyjnym.

Cykliczny quiz edukacyjny z nagrodami, rozszerzający wiedzę dotyczącą wpływu człowieka na klimat (pomysłodawczyni: Dorota Żywko)

Dostępny online ma być sposobem na dotarcie z wiedzą o wpływie człowieka na zmiany klimatu do szerokiego grona odbiorców. Wzbogacony o prostą formę konkursową i przystępne, interesujące  nagrody (np. bilety wstępu do miejskich instytucji kultury dostęp do e-książek), dla zwiększenia zainteresowania i przyciągnięcia uwagi. Planowany efekt realizacji to dotarcie do osób dotychczas niezainteresowanych tematyką adaptacji do zmian klimatu.

Pomysły, które trafią do upowszechniania:

• Stacje ładujące zasilane panelami słonecznymi (pomysłodawca: Haakon Seim)

Instalacja zasilanych poprzez panele słoneczne stacji ładujących w często odwiedzanych przez mieszkańców i turystów miejscach. Stacje umożliwią ładowanie urządzeń mobilnych czy pojazdów elektrycznych przy wykorzystaniu energii odnawialnej z korzyścią dla miejskiego środowiska.

• Ogród deszczowy przy SKM Gdynia Cisowa (pomysłodawca: Łukasz Dąbrowski)

Ogród deszczowy między pętlą Gdynia Cisowa SKM, a chodnikiem prowadzącym do tunelu Gdynia Cisowa SKM, którego celem jest zatrzymanie wody w okresie mokrym, odciążenie istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz zmniejszenie ryzyka zalewania podziemnego przejścia peronu.

• Zaparkuj bezpiecznie swój rower pod wiatą pod swoim blokiem (pomysłodawca: Wojciech Kukla)

Program budowy zamykanych wiat rowerowych pod blokami mieszkalnymi umożliwiający bezpieczne przechowywanie dwóch kół przed blokiem i eliminujący konieczność dźwigania po schodach.

• Małe lasy miejskie (pomysłodawczyni: Małgorzata Kiełt)

Zagospodarowanie niewielkich nieużytków w przestrzeni miejskiej drzewami Metodą Miyawaki, tj. małych lasów miejskich (15 – 30 różnych gatunków drzew i krzewów na wybranym nieużytkowym obszarze o powierzchni kortu tenisowego). Tworząc małe ekosystemy, zyskuje się  lepszą jakość powietrza, większą absorbcję CO2, siedliska dla różnorodności biologicznej, obniżenie hałasu miejskiego i regulację temperatury.

• Waste HUB – warsztat w sąsiedztwie (pomysłodawczyni: Milica Durović)

Zapewnienie w dzielnicach w okolicach punktów zbiórek odpadów wyposażonych przestrzeni warsztatowych, w których mieszkańcom mogą przekształcać odpady stałe w niezbędne towary/produkty

Pomysł na Miasto jest częścią zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

powrót