Rozpoczynamy prace nad aktualizacją Gminnego Programu Miasta Gdyni. Po rozmowach z mieszkańcami, w efekcie warsztatów z organizacjami pozarządowymi i na podstawie odpowiedzi w formularzu elektronicznym przygotowane zostaną listy przedsięwzięć dla każdego z podobszarów rewitalizacji. Swoje propozycje można już zgłaszać poprzez formularz on-line. W marcu odbędą się spotkania konsultacyjne w dzielnicach.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, którego realizacja trwa, obejmuje sześć podobszarów w całym mieście. To fragmenty dzielnic wybrane bardzo starannie, po analizie panującej na nich sytuacji i po konsultacji ich granic z mieszkańcami:

 • zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino – Radiostacja,
 • fragment dzielnicy Oksywie,
 • fragment dzielnicy Babie Doły,
 • osiedle Meksyk na Chyloni,
 • rejon ulic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni,
 • Wzgórze Orlicz-Dreszera na Leszczynkach.

Dla każdego z obszarów przygotowano plan działania: katalog inwestycji oraz działań społecznych oczekiwanych przez mieszkańców i zaplanowanych tak, by rozwiązać największe problemy w tych częściach miasta. Z jednej strony jest to więc budowa czy poprawa stanu infrastruktury (jak np. na osiedlu Zamenhofa-Opata Hackiego na Chyloni), z drugiej: wsparcie specjalistów (np. psychoterapeutki) w przezwyciężeniu życiowych problemów  i stworzenie oferty ciekawego spędzania czasu w centrach sąsiedzkich Przystań.

– Po sześciu latach działań sporą część założonych zadań już przeprowadziliśmy. Część jest w toku, a rozpoczęcie kilku wciąż przed nami. Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na obecnym etapie jego realizacji jest potrzebna, by móc dalej skutecznie poprawiać jakoś życia mieszkańców – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Zapraszam wszystkich Państwa do dyskusji o tym, co już się wydarzyło na naszych obszarach rewitalizacji i o tym, co jeszcze należałoby na nich zmienić, jak kontynuować zmiany rozpoczęte w roku 2017.

Na Gdyńskiej Platformie Dialogu aktywny jest formularz, który może wypełnić każda osoba chcąca zaproponować przedsięwzięcie rewitalizacyjne. Można też go przesłać pocztą tradycyjną na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia).

W 2019 roku zakończyła się inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu ZOH // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
W 2019 roku zakończyła się inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu ZOH // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych

Ale to nie wszystko. Odbędą się warsztaty dla organizacji pozarządowych, a w dzielnicach – otwarte spotkania dla mieszkańców. Te drugie według następującego harmonogramu:

 • na osiedlu Zamenhofa – Opata Hackiego: 1.03 w godz. 18.00-20.00, w Przystani Opata Hackiego 33,
 • na Babich Dołach: 2.03 w godz. 17.30-19.30, w Szkole Podstawowej nr 28,
 • na osiedlu Meksyk: 7.03 w godz. 17.30-19.30, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Hutniczej,
 • na Witominie: 14.03 w godz. 17.30-19.30, w Szkole Podstawowej nr 35,
 • na Oksywiu: 15.03 w godz. 17.30-19.30, w Przystani Śmidowicza 49. 

Gotowy projekt zaktualizowanego GPR-u będzie podlegał konsultacjom społecznym, co aktualnie planowane jest na czerwiec 2023 r. Po ich zakończeniu przyjdzie czas na opiniowanie przez instytucje. Jesienią uchwała w sprawie przyjęcia nowego GPR zostanie przedłożona gdyńskim radnym, by w roku 2024 samorząd mógł wnioskować o nowe środki unijne. W grudniu 2022 przyjęto bowiem Regionalny Program Operacyjny „Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027”. Przewidziano w nim środki na rewitalizację – a warunkiem ubiegania się o nie jest m.in. posiadanie przez gminę programu rewitalizacji.

– Będziemy zabiegać o takie dofinansowanie, bo wiemy, że dzięki niemu o rewitalizacji możemy myśleć szerzej – podkreśla wiceprezydent Michał Guć. – W tej nowej perspektywie środki rewitalizacyjne będą mogły zostać przeznaczane przede wszystkim na działania społeczne, zwiększanie powierzchni zielonych w miastach czy poprawę dostępności przestrzeni publicznej. Dlatego też m.in. aktualizujemy GPR: by określić działania, które dopełnią te już zrealizowane i zaplanować nowe projekty społeczne, by wspierać mieszkańców w ich codzienności.

Zaktualizowany Gminny Program Rewitalizacji będzie dotyczył obecnych, wymienionych wyżej, obszarów rewitalizacji. Uwzględni kontynuację prac (chodzi o przedsięwzięcia właśnie realizowane czy te, które dopiero się rozpoczną), ale też nowe zadania, wypracowane w trakcie konsultacji.

Odsłonięcie tablicy z nazwą nowej ulicy Meksykańskiej // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Odsłonięcie tablicy z nazwą nowej ulicy Meksykańskiej // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Przystań Opata Hackiego 33 - miejsce spotkań i aktywności mieszkańców // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Przystań Opata Hackiego 33 – miejsce spotkań i aktywności mieszkańców // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Na polanie na Babich Dołach pojawiły się urządzenia do rekreacji i jeszcze więcej zieleni // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Na polanie na Babich Dołach pojawiły się urządzenia do rekreacji i jeszcze więcej zieleni // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
powrót