3 lipca zespół CaLiLab z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który pracuje nad projektem Campus Living Lab, odwiedził UrbanLab Gdynia. Spotkanie było okazją do podzielenia się doświadczeniami i wiedzą z zakresu nauki i biznesu oraz inspiracją do dalszej pracy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy pracują nad flagowym projektem „Campus Living Lab” oraz Katarzyna Gruszecka-Spychała wiceprezydentka Gdyni ds. gospodarki i Michał Guć wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Spotkanie miało na celu przedstawienie dotychczasowych realizacji gdyńskiego UrbanLabu, a także rozpoczęcie debaty na temat możliwych problemów i przeciwności, z którymi w pierwszej kolejności może spotkać się zespół CaLiLab, podczas swojej pracy.

Katarzyna Gruszecka-Spychała wiceprezydentka Gdyni ds. gospodarki zaprezentowała założenia „Think Thank Metropolia”, czyli niezależnego komitetu doradczego, z założenia o charakterze non-profit, który zajmuje się sprawami publicznymi, udzielaniem porad i wspieraniem rozwiązań biznesowych.

Think Thank Metropolia to takie nietypowe działanie, trochę poza schematami, które powstało z inicjatywy Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheitaua, ale powstaje w ścisłej współpracy z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot nowoczesnespojrzenie na startegię. Zwyczajna, żeby nie powiedzieć prawdziwa strategia powstaje swoją drogą, a tutaj w kooperacji pomiędzy biznesem, samorządem i tzw. akademią czyli uczelniami właśnie, tworzymy nowe ujęcie, nowe podejście, nowe spojrzenie. W moim przekonaniu odpowiadające bardzo niezwykłym czasom, w których żyjemy i temu, że one się ciągle zmieniają, a zatem nie ma w nich nic pewnego – mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała wiceprezydentka Gdyni ds. gospodarki.

UrbanLab Gdynia powstał w marcu 2019 roku, dzięki realizacji trzyletniego eksperymentu wdrożeniowego realizowany ze środków i przy zaangażowaniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przy wsparciu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, pt. „Adaptacja koncepcji UrbanLab w Gdyni”. Pilotaż objął przetestowanie koncepcji urban labu dostosowanej do polskich warunków oraz wsparcie jej pilotażowego wdrożenia w dwóch polskich miastach – w Gdyni i Rzeszowie. O początkach działalności UrbanLab Gdynia i jego dotychczasowych działaniach mówił Michał Guć wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

UrbanLab to przestrzeń do dyskusji, do wymyślania nowych idei, w jaki sposób miasto może być bardziej przyjazne mieszkańcom. W jaki sposób może działać bardziej efektywnie, co ważne jest to dyskusja między różnymi środowiskami: mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i biznesu oraz urzędnikami. W ramach UrbanLabu w poprzednich latach udało się wypracować wiele ciekawych rozwiązań i mamy nadzieję, że UrbanLab nadal będzie taką przestrzenią, która pozwoli działać tak, by miasto było bardziej przyjazne – mówił Michał Guć wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

UrbanLab Gdynia to program, który służy dzieleniu się wiedzą, jednocześnie tworząc otwartą przestrzeń dialogu pomiędzy różnymi środowiskami, w tym środowiskiem naukowym i biznesowym.

Bardzo mnie cieszy, że gdyński UrbanLab, który był pierwszy w Polsce, znajduje może nie tyle naśladowców, co kolejne środowiska, które chcą tworzyć tego typu formułę u siebie. Uniwersytet Jagielloński, oczywiście będzie go kształtował stosownie do swoich uwarunkowań i potrzeb, ale po dzisiejszej dyskusji, widzę że jest wiele wątków wspólnych. Mogliśmy się podzielić naszymi doświadczeniami, przemyśleniami i nasi goście mają szansę by je wykorzystać i realizować swoje przedsięwzięcie efektywnie – dodaje Michał Guć wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Campus Living Lab to projekt, który realizowany jest z inicjatyw o charakterze badań użytecznych. Living Lab to nowatorska forma współpracy między światem nauki a społeczeństwem, władzą publiczną i biznesem. Co istotne, badania naukowe bezpośrednio dotyczą otaczającej społeczności.

Projekt Campus Living Lab dotyczy uruchomienia, w przestrzeni kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego tzw. Laboratorium Innowacji „Living Labu”, w którym realizowane będą projekty badawczo-wdrożeniowe, w którym wraz z naukowcami, pracować nad rozwiązaniem konkretnych problemów społecznych będą osoby reprezentujące sektor publiczny, biznes, otoczenie, obywatele, organizacje pozarządowe – mówi dr hab. Beata Jałocha kierowniczka projektu flagowego „Campus Living Lab” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Projekt wdrażany jest przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jego celem jest zbudowanie uczelnianego living labu i wsparcie badaczy i badaczek we współpracy z otoczeniem uczelni.

Myślę, że weźmiemy wiele inspiracji tutaj z waszego projektu. Jesteśmy pod wrażeniem, tego jak Gdynia potrafi animować tą taką współpracę międzysektorową. My jako naukowcy, naukowczynie też bardzo chcemy otwierać tę naszą wieżę z kości słoniowej na współpracę z otoczeniemzewnętrznym i bardzo inspirujące są dla nas takie wizyty, które pozwalają nam zobaczyć to jak z procesami animowania współpracy i realizacji wspólnych projektów radzą sobie inni – dodaje dr hab. Beata Jałocha kierowniczka projektu flagowego „Campus Living Lab” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uczelniany living lab pozwala studentom wraz z naukowcami stawić czoła wyzwaniom społecznym i zaangażować się we współpracę ze środowiskami zewnętrznymi. Koncepcja living labów jest aktualnie testowana i wdrażana przez wiodące uniwersytety na całym świecie.

powrót