Jak możemy przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu? Wkrótce wspólnie zastanowią się nad tym mieszkańcy, urzędnicy oraz eksperci. W listopadzie rozpocznie się Gdyński Dialog o Klimacie: otwarty, kilkuetapowy proces konsultacyjny, którego efektem będą rekomendacje dla planowania miejskich działań.    

Gdyński Dialog o Klimacie to proces wynikający z potrzeby wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń różnych stron – osób i instytucji zaangażowanych w życie i tworzenie miasta. Jego cel to poszukiwanie lokalnych rozwiązań, które będą przyczyniać się do adaptacji lub łagodzenia zmian klimatu, pomogą się do nich lepiej przygotować. Proces podzielony został na cztery etapy, które trwać będą od listopada 2020 do końca maja 2021.

– Od lat gdyński samorząd podejmuje szereg działań, które mają przeciwdziałać skutkom zachodzącej zmiany klimatu. Przygotowujemy się także na nowe wyzwania, które stawia przed nami rzeczywistość. To wyraz odpowiedzialności wobec naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń. Teraz zapraszamy Państwa do rozmowy o tym, co jeszcze możemy razem zmienić – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

– Zmiany klimatu są faktem, ale przygotowanie się do nich to zadanie nie tylko dla władz samorządowych. Dlatego wspólnie – z mieszkańcami, ekspertami, urzędnikami, będziemy wypracowywali rozwiązania, które pozwolą naszemu miastu podjąć się tego wyzwania – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Dialog o klimacie otworzy etap diagnostyczny, w którego trakcie odbędzie się akcja informacyjna o procesie. Mieszkańcy będą mogli także zadać pytania dotyczące zmiany klimatu, na które odpowiedzi udzielą eksperci. Ten etap odbędzie się online, a trwać będzie od 27 listopada do końca 2020 roku.

Równolegle UrbanLab Gdynia realizuje badanie postaw mieszkańców i mieszkanek wobec adaptacji do zmian klimatu, w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni”. Ankieta jest anonimowa, wypełnienie trwa kilkanaście minut, dostępna jest online, a do udziału zaproszeni są wszyscy gdynianie i gdynianki – bez względu na wiek. Wnioski z tej analizy będą stanowiły ważny wkład w działania planowane w Gdyńskim Dialogu o Klimacie.

Tutaj wypełnisz ankietę: badanie postaw mieszkańców Gdyni wobec zmian środowiska.  

W drugiej fazie – etapie narady społecznej – odbędą się trzy spotkania, których celem będzie opracowanie rekomendacji i pomysłów w zakresie włączania różnych podmiotów w działania przeciwdziałające skutkom zmiany klimatu w określonych obszarach. Udział w naradzie weźmie grupa około 30 osób: przedstawicieli m.in. spółdzielni, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i rad dzielnic. Rekrutacja będzie otwarta i rozpocznie się 7 grudnia. Spotkania odbędą się online, etap ten potrwa od 4 stycznia do 28 lutego.

Podczas etapu zbierania uwag i pomysłów, gdynianki i gdynianie będą mogli zgłaszać własne uwagi i pomysły dotyczące wskazanych aspektów adaptacji do zmian klimatu. Dokładny zakres tematyczny tego etapu zostanie wypracowany na podstawie rekomendacji uczestników narady oraz pracę zespołu ekspertów. Etap ten potrwa od 1 do 31 marca 2021.

Etap wypracowywania rozwiązań, tzw. ideathon, to dwudniowy warsztat projektowy, podczas którego uczestnicy wypracują konkretne rozwiązania dla Gdyni w obszarze zmiany klimatu. Wyzwanie, którego podejmą się uczestnicy, będzie doprecyzowane na podstawie wcześniejszych etapów. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość konsultacji z ekspertami, otrzymają wsparcie mentorów, a autorzy najlepszego pomysłu otrzymają nagrodę. Etap ten potrwa od 1 do 30 kwietnia 2021.

Szczegółowe opisy wszystkich etapów Gdyńskiego Dialogu o Klimacie dostępne są w materiale informacyjnym.

– Proces Dialogu został zaplanowany w taki sposób, aby udział w nim mogli wziąć zarówno indywidualni mieszkańcy, jak i przedstawiciele instytucji czy organizacji. Wszystkie etapy są ze sobą ściśle powiązane, stanowiąc całość, w której każde kolejne działanie bazuje na wspólnie wypracowanych rekomendacjach, zebranej wiedzy i materiałach – mówi Marta Wieczorek, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki realizującej Gdyński Dialog o Klimacie we współpracy z Wydziałem Środowiska UM.

Raport podsumowujący proces zostanie opublikowany do końca maja 2021. Znajdą się tam przede wszystkim rozwiązania i rekomendacje wypracowane przez uczestników Dialogu. Dokument zostanie przekazany wydziałom Urzędu Miasta oraz jego jednostkom jako wskazania do planowanych działań, ale będą stanowić także bazę dobrych praktyk dla mieszkańców.

– Chcemy wypracować rozwiązania, które będzie można wprowadzić i stosować na wielu poziomach: całego miasta, wspólnot lokalnych oraz indywidualnego mieszkańca. Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za środowisko i ochronę klimatu. Działać musimy już teraz – mówi Bartosz Frankowski, naczelnik Wydziału Środowiska UM Gdynia.

Jeśli działasz w obszarze zmiany klimatu, masz pomysły na wzbogacenie Dialogu i chciałbyś włączyć się w jego organizację, zapraszamy do kontaktu z Laboratorium Innowacji Społecznych poprzez e-mail konsultacje@lis.gdynia.pl lub telefon 58 727 39 08.

Wszystkie informacje o Gdyńskim Dialogu o Klimacie będą publikowane na stronie internetowej gdynia.pl/oklimacie.

powrót