131 – tyle pomysłów zgłoszono podczas drugiego naboru do Inkubatora pomysłów, w którego trakcie poszukiwane były rozwiązania w obszarze włączenia społecznego.

Inkubator Pomysłów to projekt realizowany przez miasto we współpracy z Fundacją Stocznia. Pomaga on znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące szeroko pojętego włączenia społecznego.

Podczas drugiego naboru, który zakończył się 3 października br. można było zgłaszać swoje pomysły na nowatorskie usługi, czy sposoby działania będące odpowiedzią na problem szeroko rozumianego włączenia społecznego.

– Liczba projektów, które wpłynęły jest dla nas bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Cieszymy się, że aż tyle osób ma pomysły na to, w jaki sposób działać na rzecz osób wykluczanych społecznie – mówi Anna Ratajczak z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Kolejny etap działań to formalna ocena zgłoszeń przez komisję Inkubatora pomysłów. Następny – rozmowy z autorkami i autorami pomysłów. Po tych etapach odbędzie się posiedzenie komisji, która pod koniec listopada ogłosi wyniki.

Autorki i autorzy najlepszych pomysłów mogą liczyć na wsparcie w rozwoju innowacji oraz grant w wysokości ok. 40 tys. zł na jej przetestowanie.

Warto przypomnieć, że poprzednia, zakończona w 2019 roku edycja Inkubatora pomysłów pozwoliła na upowszechnienie dziewięciu innowacji społecznych, które powstały w gdyńskim inkubatorze. Dzięki temu każdy zainteresowany może z nich skorzystać. Warto także dodać, że podczas pierwszej edycji szukano rozwiązań na wsparcie osób zależnych oraz ich opiekunów.

Z kolei w wyniku pierwszego naboru drugiej (obecnej) edycji grant przyznano 29 innowatorom, którzy będą testować swoje rozwiązania w Inkubatorze pomysłów. Aż 13 z pomysłów rozwijanych będzie z pomocą gdyńskiego zespołu Inkubatora pomysłów.

powrót