Wyjazdy integracyjne, zajęcia sportowe i plastyczne, a także treningi umiejętności wychowawczych oraz poradnictwo psychologiczne. To część tego, co czeka na rodziców, opiekunów i dzieci w kilkunastu różnych placówkach w całym mieście, w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gdyni”. Dołączyć można w każdej chwili.

„Rozwój usług społecznych w Gdyni” to projekt realizowany przez Laboratorium Innowacji Społecznych i Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego z inicjatywy gdyńskiego samorządu, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kierowany jest do rodzin borykających się z różnego rodzaju trudnościami. Dzięki takiemu uzupełnieniu miejskiej oferty ciekawego spędzania wolnego czasu, realizowanego pod okiem specjalistów, bliscy mogą rozwijać zainteresowania oraz wspólnie dobrze się bawić. A przede wszystkim – zacieśniać więzy rodzinne i budować relacje oparte na zaufaniu.

Rodziny uczestniczące w projekcie od początku 2017 roku biorą tym samym udział w m.in. konsultacjach psychologicznych, treningach umiejętności wychowawczych, terapii pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci, zajęciach sportowych, warsztatach plastycznych, a także w wyjazdach integracyjnych. Uczestnicy mogą także dołączyć do tematycznych grupy wsparcia oraz grup rozwoju osobistego. Specjalną ofertę dla osób w pieczy zastępczej wprowadzono w Placówce Animacji Środowiskowej STARTER.

Co ważne, każdej osobie uczestniczącej w projekcie oferowany jest inny rodzaj wsparcia po to, by jak najbardziej odpowiadał jej własnym potrzebom.

Po półtora roku realizacji projektu możemy powiedzieć, że udaje się nam wypracowywać skuteczne narzędzia, w tym m.in. ciekawe scenariusze zajęć, które będzie można utrzymać albo wdrażać w jeszcze szerszej skali. To ważne, że program jest zdeinstytucjonalizowany. To znaczy, że jest realizowany przez doświadczonych, zaangażowanych specjalistów organizacji pozarządowych, w bliskim środowisku uczestników projektu, a nie przez duże instytucje. Dzięki temu udaje nam się utrzymywać atmosferę bliskości i otwartości, a to ma duże znaczenie w pracy z rodzinami mówi Monika Nowakowska, koordynatorka projektu z Laboratorium Innowacji Społecznych. – Szczególnie ważna jest dla nas jeszcze silniejsza współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci z placówek wsparcia dziennego. Poszerzyliśmy ofertę zajęć w klubach rodzica i grupach wsparcia dla rodziców, działających przy tych placówkach. Planujemy opracowanie katalogu praktyk i narzędzi wypracowanych w projekcie, mamy też nadzieję na utrzymanie efektów wykonanej pracy po jego zakończeniu.

Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2019 roku. Do tego czasu można dołączyć do projektu w dowolnym momencie. Zainteresowani mogą zgłosić się do pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych telefonicznie, pod numerem tel. 58 727 39 22, lub e-mailowo: lis@lis.gdynia.pl. Przedstawiciele LIS odpowiedzą także na wszelkie pytania, czy wątpliwości związane z projektem.

Współrealizatorzy projektu: Gmina Miasta Gdyni, Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava, Gdyńskie Stowarzyszeniem Familia, Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba”, Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego, Fundacja Zmian Społecznych KREATYWNI, Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop, Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl, Stowarzyszenie 180 Stopni.

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót