W piątek, 24 listopada, rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące usprawnienia ruchu, parkowania oraz poprawy bezpieczeństwa w rejonie ulic Maurycego Beniowskiego i Kapitańskiej. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami już w sobotę, 25 listopada.

O przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących organizacji ruchu w rejonie ul. Beniowskiego i Kapitańskiej wnioskowała Rada Dzielnicy Grabówek.

– To wąskie, ruchliwe uliczki. Parkujące na chodnikach samochody utrudniają poruszanie się pieszych i innych aut, które nie mogą się minąć z powodu niewielkiej ilości miejsca – zauważa Zenon Roda, przewodniczący Rady Dzielnicy Grabówek. – Mieszkańcy nie raz zgłaszali nam te problemy. Chcemy więc porozmawiać o możliwych rozwiązaniach.

W październiku Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni zaprosiło mieszkańców do podzielenia się uwagami i sugestiami na temat organizacji ruchu w rejonie ulic Beniowskiego i Kapitańskiej na Grabówku. Swoje opinie wyraziło ponad 20 osób.

– Zebrane uwagi, a także m.in. wizja lokalna, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami okolicy oraz ich wnioski nadesłane do Rady Dzielnicy i Laboratorium Innowacji Społecznych pomogły specjalistom z Zarządu Dróg i Zieleni opisać kilka możliwych wariantów organizacji ruchu – informuje Joanna Jaczewska z Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynatorka konsultacji. – Teraz chcemy dowiedzieć się, co o tych pomysłach myślą mieszkańcy. 

Okazją do porozmawiania o nich będą dwa otwarte spotkania, które odbędą się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 17, przy ul. Grabowo 12. Mieszkańcy mają do wyboru dwa terminy: 25 listopada (sobota) o godz. 11 oraz 27 listopada (poniedziałek) o godz. 17.30.

W piątek, 24 listopada, na stronie www.gdynia.pl zostaną udostępnione materiały informacyjne oraz formularze do zgłaszania uwag w ramach konsultacji. Do 8 grudnia – bo wtedy konsultacje się zakończą – będzie można je również otrzymać w kancelarii Urzędu Miasta oraz w biurze Rady Dzielnicy Grabówek. Wypełnione formularze będzie można składać w wersji elektronicznej i papierowej, np. w biurze Rady Dzielnicy (znajdującym się w SP nr 17).
Uwagi przyjmowane będą do piątku, 8 grudnia, do godz. 14.
Podczas konsultacji aktywny będzie formularz internetowy na stronie www.badanialis.pl/grabowek2017.

W ciągu miesiąca po zakończeniu konsultacji Laboratorium Innowacji Społecznych przygotuje raport, w którym zostaną opublikowane wnioski i uwagi mieszkańców wraz z rozstrzygnięciami Prezydenta.

Ogłoszenie prezydenta Gdyni o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://gdynia.pl/bip/komunikaty,2206/lokalne-konsultacje-spoleczne-z-mieszkancami-gdyni-dotyczace-organizacji-ruchu-na-ulicach-m-beniowskiego-i-kapitanskiej,501118

powrót