W poniedziałek, 27 czerwca, rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Osada Rybacka na Oksywiu. Inwestycję na obszarze rewitalizacji zrealizuje PEWiK Gdynia.

Ul. Osada Rybacka // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

O to, by na ul. Osada Rybacka na Oksywiu powstała kanalizacja sanitarna, zabiegali sami mieszkańcy tego fragmentu obszaru rewitalizacji. W odpowiedzi na te sygnały Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, koordynujące proces gdyńskiej rewitalizacji, przygotowało projekt budowy odcinków kanalizacji – realizacja inwestycji powierzona została natomiast PEWiK w Gdyni.

Prace rozpoczynają się 27 czerwca. W ich ramach powstanie kanalizacja sanitarna na odcinku ul. Osada Rybacka z możliwością podłączenia do niej 12 znajdujących się tu budynków mieszkalnych. O podłączeniu budynków do siebie decydować jednak będą ich właściciele; oni też poniosą związane z tym koszty. Istnieje możliwość uzyskania częściowego dofinansowania z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.

O tych rozwiązaniach mieszkańcy zostali powiadomieni pod koniec ubiegłego roku przy okazji dostarczania indywidualnych projektów. Na etapie projektowym Laboratorium Innowacji Społecznych przygotowało bowiem dla każdej z posesji projekt przyłączenia do sieci: od granicy działki do pierwszej studzienki zlokalizowanej przy granicy działki.

Termin zakończenia inwestycji to druga połowa sierpnia 2022, koszt – 103 447,33zł netto.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót