Pierwsze Gdyńskie Targi Innowacji Społecznych pod hasłem „Pomysły na lepsze życie” były okazją do spotkania tych, którzy w gdyńskim inkubatorze wypracowali skuteczne sposoby na poprawę jakości życia osób zależnych z tymi, którzy te sposoby mogą wykorzystywać w swojej codziennej pracy.


Trzy lata funkcjonowania inkubatora innowacji społecznych to trzy nabory, zaproszenie 72 pomysłodawców do pracy nad rozwijaniem innowacji, następnie przetestowanie w gdyńskim i warszawskim inkubatorze 33 projektów (14 w Gdyni, 19 Warszawie) i wreszcie – skierowanie do upowszechnienia osiemnastu z nich: dziewięć w Gdyni i dziewięć w Warszawie. Wszystkie dotyczą poprawy jakości życia osób zależnych ze względu na stan zdrowia lub wiek i ich opiekunów.

– Przez trzy lata trwania projektu „Innowacje na ludzką miarę” spędziliśmy z sobą dużo czasu. Dziś spotykamy się, żeby przede wszystkim państwu podziękować i pogratulować – innowatorom, którzy przyszli do nas z pomysłami – mówiła Katarzyna Ziemann, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, które wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej prowadziło projekt. – Mieliście chęci, zapał i cierpliwość, żeby te pomysły przetestować, określić co się sprawdza, a co trzeba poprawić. Mamy świadomość, że jesteśmy na początku drogi. Czas sprawić, by państwa projekty mogły zacząć szeroko funkcjonować, by mogły zacząć faktycznie zmieniać życie.

Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora gdyńskiego MOPS: – Choć w założeniu mówiliśmy o mikroinnowacjach, które miały zmieniać fragmenty rzeczywistości, pomagać w codziennym funkcjonowaniu, pojawiły się projekty dotyczące godnego umierania w miejscach, do których nie dociera opieka hospicyjna; godności człowieka, jego prawa do rozpoznania własnej seksualności i tego, by być bezpiecznym w dorosłym świecie. Z jednej strony dzisiejszymi Targami Innowacji kończymy rozdział naszej pracy, z drugiej strony mamy świadomość misji. Państwo pięknie pokazywaliście, jak ją wypełniać.

Do gdyńskiego UbranLabu, gdzie targi się odbyły, przyjechali pracownicy pomorskich ośrodków pomocy społecznej, byli przedstawiciele gdyńskich jednostek miejskich. Najważniejsi jednak tego dnia byli autorzy innowacji skierowanych do upowszechnienia, którzy mogli osobiście opowiedzieć o powodach, dla których zdecydowali się zaangażować projekt, o wyzwaniach przed jakimi stanęli w trakcie testowania innowacji i nowym życiu, jakie ich pomysł zyskuje dziś, na etapie upowszechniania.

Dzięki zainteresowaniu Dariusza Majorka, dyrektora Pomorskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do 47 pomorskich Warsztatów Terapii Zajęciowej trafił program „Mistrzowie są wśród nas” – czyli system motywacyjny dla osób z niepełnosprawnościami. A po prezentacji edukacyjnej gry „Wyzwania życia”, dotyczącej seksualności osób z niepełnosprawnościami mówił, że to doskonałe narzędzie do pracy dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych czy ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych.

Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia, mówiła z kolei o możliwościach rozpropagowania „Niewidzialnej Wyprawy” – tygfolograficznej gry planszowej dla osób niewidomych i widzących.

Zdaniem Doroty Hejzy z Instytut Badań Edukacyjnych za większością z innowacji, jeśli nie za każdą z nich, stoi wyjątkowy zakres umiejętności, wiedzy i kompetencji potrzebnych np. mentorom czy trenerom. Można opisać go za pomocą języka zintegrowanego systemu kwalifikacji. To realizowany przez IBE projekt mający wspomagać osoby funkcjonujące na rynku pracy w prostszym dokumentowaniu swoich kwalifikacji. – Na spotkaniu z innowatorami w Krakowie próbowaliśmy opisać umiejętności kryjące się za daną innowacją – mówił Dorota Hejza. – Chodzi o pokazanie, że to ważna społecznie kwalifikacja, którą warto włączyć do zintegrowanego systemu i dać innym osobom możliwość potwierdzenia tego typu umiejętności.

Podczas targów premierę miała najnowsza gdyńska publikacja „Innowacje Społeczne – 12 pomysłów na lepsze życie”. Dostępne też były broszury dotyczące każdej z innowacji, które trafiły do upowszechnienia.

Na gości targów czekała jeszcze jedna niespodzianka. To domowe ciasta przygotowane przez mentorki – seniorki, serwowane przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, czyli uczestników innowacji „Caffe Aktywni”. Katarzyna Bagińska i Konrad Taraszewicz (młodzież) oraz Maria Zych, Grażyna Dygowska i Danuta Pik – Kordella (mentorki) pokazali, jak w praktyce działa integracyjna kawiarnia międzypokoleniowa. I że tym, czego potrzeba i co wystarczy do rozwinięcia innowacji społecznej, jest człowiek.

Inkubator Innowacji Społecznych to projekt prowadzony przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni w partnerstwie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o. Skupia się na znalezieniu konkretnych rozwiązań dla problemów, z jakimi mierzą się m.in. osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

OBEJRZYJ ZDJĘCIA Z TARGÓW

powrót