Od 17 do 31 stycznia można wypełnić ankietę on line – i wystawić ocenę gdyńskiej rewitalizacji. Kwestionariusz jest dostępny na Gdyńskiej Platformie Dialogu.

Jedna z zakończonych inwestycji rewitalizacyjnych: budowa przestrzeni publicznych na osiedlu Meksyk // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych

Od niemalże sześciu lat sześć fragmentów pięciu gdyńskich dzielnic zmienia się pod wspólnym dla nich szyldem Gdynia OdNowa – przechodzą rewitalizację. Na każdym z obszarów prowadzone są działania inwestycyjnie i społeczne, uwzględniające z jednej strony oczekiwania mieszkańców, z drugiej – specyfikę i potrzeby danej części Gdyni.

I tak, na objętym rewitalizacją fragmencie Babich Dołów duże znaczenie ma podkreślenie kameralnego charakteru dzielnicy, jej wyjątkowego położenia i związanych z nim zalet. Zmiany na Oksywiu uwzględniają jego historię, ale też łączą obszary i mieszkańców tej dużej dzielnicy. Na osiedlach: Zamenhofa – Opata Hackiego oraz Meksyk na Chyloni powstały zupełnie nowe przestrzenie publiczne: wygodne i bezpieczne. Witomino-Radiostacja, typowe blokowisko, stanie się bardziej przyjazne mieszkańcom. I wreszcie, dotychczasowi lokatorzy substandardowej zabudowy na Wzgórza Orlicz-Dreszera na Leszczynkach – dzięki wsparciu miasta – znaleźli bezpieczne miejsce zamieszkania w innych częściach Gdyni.

Na Oksywiu i Chyloni otwarto Przystanie: miejsca sąsiedzkich spotkań i integracji, ale także usług społecznych blisko domu. Budowa przystani na Witominie dobiega końca. Mieszkańcy borykający się z różnymi życiowymi trudnościami mogą liczyć na wsparcie specjalistów (np. psychoterapeutki), mogą brać udział w projektach, dzięki którym np. zdobędą nowe umiejętności, zwiększając swoje szanse na znalezienie pracy.

– Część z działań już zakończyliśmy – jak chociażby duże inwestycje na osiedlach ZOH i Meksyk na Chyloni, część jest w toku, np. na Oksywiu, a część dopiero przed nami, jak na Witominie. Z efektów rewitalizacji w dzielnicach korzystają nie tylko ich mieszkańcy. Dobrym przykładem są tu Przystanie – otwarte dla każdego i powstające w całym mieście, także poza obszarami rewitalizacji – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Przed nami druga ocena realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026. Do udziału w jej przygotowaniu zapraszam wszystkich mieszkańców. W specjalnej ankiecie online prosimy o ocenę zmian, jakie już zaszły.

Kwestionariusz jest w pełni anonimowy, mogą go wypełniać wszyscy mieszkańcy Gdyni. By to zrobić, należy od 17 do 31 stycznia wejść na Gdyńską Platformę Dialogu i udzielić odpowiedzi na zadane pytania.

Kwestionariusz on-line to jeden ze sposobów zbierania informacji, na podstawie których zostanie opracowana „Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR”. W grudniu pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych prowadzili wywiady z mieszkańcami, ale też radnymi czy członkami Komitetu Rewitalizacji.

powrót