W otwartym naborze do drugiej edycji Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia online wpłynęło 17 ważnych zgłoszeń. Komisja – zgodnie z regulaminem naboru – oceniając motywację, dotychczasowe zaangażowanie społeczne oraz pomysły na miasto w obszarze adaptacji do zmian klimatu w Gdyni opisane przez kandydatów i kandydatki w formularzach, zakwalifikowała do kolejnej edycji Programu KM 16 osób.

Alicja Brzoskowska
Katarzyna Czaja
Paulina Filipowicz
Agnieszka Fiszka Borzyszkowska
Wiktoria Holewka
Damian Jasiński
Malwina Kozłowska
Joanna Krowicka
Agnieszka Kurzawa
Agata Leszczyńska
Monika Listwoń
Monika Rak
Katarzyna Więcek
Agnieszka Wójcik
Katarzyna Wróblewska
Dorota Żywko

Jedno zgłoszenie nie otrzymało minimalnej liczby punktów wymaganej do kwalifikacji.

Zajęcia w ramach Programu odbędą się online latem, a podczas spotkań Uczestnicy i Uczestniczki będą m.in. poznawać zasady współdziałania i współdecydowania w mieście, metody pracy projektowej design thinking i service design oraz pracować nad projektami innowacji na podstawie zgłoszonych pomysłów na miasto.

Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia to program wiedzy o mieście w formie warsztatów i spotkań poświęconych nowoczesnym sposobom zarządzania miastem, partycypacji i tworzenia miejskich innowacji społecznych. Celem drugiej edycji Programu jest poszerzenie kompetencji mieszkańców i mieszkanek, przyszłych liderów i liderek społecznych zmian na rzecz adaptacji do zmian klimatu w mieście, jak również lepsze poznanie potrzeb gdynian i gdynianek oraz tworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współpracy.

Więcej informacji o Programie przeczytasz tu

Program Kompetencji Miejskich jest częścią projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

powrót