Do środy, 8 czerwca, swoje oferty mogą składać wykonawcy chętni do budowy chodnika i muru oporowego wzdłuż jezdni przy ul. Arciszewskich, w objętej rewitalizacją części Oksywia. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pieszych i ułatwi poruszanie się między Oksywiem górnym a dolnym, dobrze uzupełniając się z zakończoną w ubiegłym roku przebudową pobliskiej ul. Makowskiego.

Wzdłuż jezdni przy ul. Arciszewskich powstanie chodnik // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Dawna wieś Oksywie to wyjątkowa część Gdyni. Przebiegająca przez nią ulica Arciszewskich prowadzi z jednej strony do najstarszego w Gdyni kościoła pw. św. Michała Archanioła i położonego przy nim cmentarza, z drugiej – do dawnych willi oficerskich. Nic więc dziwnego, że rejon jest chętnie odwiedzany przez turystów i gdynian.

Ale mankamentem, który na co dzień odczuwają mieszkańcy Oksywia, jest brak wygodnego i bezpiecznego chodnika wzdłuż stromej ulicy Arciszewskich.

– Ta sytuacja wkrótce się zmieni, ponieważ właśnie trwa postępowanie mające wyłonić wykonawcę budowy chodnika i muru oporowego wzdłuż jedni przy ul. Arciszewskich – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, przewodniczący gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. – To wymagający teren: ze względu na historyczny charakter tej części Oksywia, ale i ukształtowanie terenu. Skarpa wzdłuż nowego chodnika zostanie zabezpieczona tak, by nie naruszyć i zachować większość rosnących tu drzew. Wśród nich są m.in. stuletnie jesiony. Warto zauważyć, że umowa z pierwszym wykonawcą dokumentacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” została rozwiązana, bo projekt przewidywał wycinkę ze skarpy przy ul. Arciszewskich prawie wszystkich drzew. Nie mogliśmy się na to zgodzić. Przeciwnie, przewidujemy nasadzenia krzewów, traw czy roślin cebulowych. Nowy chodnik będzie oświetlony, pojawią się ławki i przysiadaki. Dzięki nim łatwiej będzie przejść stromym chodnikiem osobom starszym czy o ograniczonej mobilności. Rewitalizacja, którą objęta jest część Oksywia, połączy górną i dolną część dzielnicy. O tym, jak uciążliwy jest brak między nimi dobrego połączenia, mieszkańcy mówili podczas konsultacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji.

– Chodnik, który powstanie przy ul. Arciszewskich, to doskonałe uzupełnienie przebudowy, jaką przeszła ulica Makowskiego. W ramach zakończonych w ubiegłym roku prac powstały m.in. schody łączące obie ulice – przypomina Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni, wiceprzewodnicząca gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. ­– Dzięki inwestycjom rewitalizacyjnym poprawia się bezpieczeństwo i wygoda pieszych, podnosi się jakość przestrzeni publicznych – a to ma ogromne znaczenie przede wszystkim dla mieszkańców Oksywia, którzy aktywnie włączają się w proces rewitalizacji, ale także dla turystów odwiedzających tę historyczną część naszego miasta.

Warto przypomnieć, że już wcześniej zagospodarowano teren sąsiadujący z cmentarzem przy ul. Arciszewskich, nawierzchnię i krawężniki na prawie 180-metrowym, górnym odcinku tej ulicy.

Trwają przygotowania do rozbudowy skrzyżowań ul. płk Dąbka – Bosmańska – Dickmana.

Zakres prac na ul. Arciszewskich, jakie przewiduje przedmiot zamówienia, obejmuje także m.in. budowę odwodnienia terenu, usunięcie kolizji i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Powstanie sieć wodociągowa do skrzyżowania ulic Płk. Dąbka i Arciszewskich oraz przyłączenie sieci wodociągowej w ulicy ks. Edmunda Makowskiego, oraz dowiązanie w dolnej części ul. Arciszewskich do wodociągu i komory regulacyjnej.

Szczegóły przetargu dostępne są na stronie: 
https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/public/postepowanie?postepowanie=28055901

Oferty można składać do 8 czerwca.

Prace mają zostać przeprowadzone w ciągu ośmiu miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót