Inkubator Innowacji Społecznych

powrót

„Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” to projekt, który Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (w imieniu Gminy Miasta Gdynia) realizował wspólnie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o.  Celem było wsparcie nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek ich samych oraz opiekunów.

Ponad 70 pomysłów na innowacje, w ramach trzech naborów do inkubatorów, otrzymało wsparcie  wsparcie w rozwoju (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu). Grant na przetestowanie w wybranym miejscu  otrzymały 33 projekty z całej Polski. Ze wsparcia inkubatora skorzystali przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne. W gdyńskim inkubatorze innowacji społecznych przetestowaliśmy 14 innowacji, aż w 9 przypadkach testowanie pokazało, jak potrzebne są wypracowane produkty i narzędzia. Projekty, które trafiły do upowszechniania prezentujemy w publikacji „Dwanaście pomysłów na lepsze życie”. Zachęcamy do wykorzystania wiedzy, czerpania inspiracji.

Wszystkie informacje na temat przebiegu projektu, poszczególnych naborów i wypracowywanych innowacji znajdują się na stronie projektu: www.innowacjespoleczne.org.pl

Wkrótce rozpoczniemy realizację kolejnego projektu – inkubowania innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego 2020-2023.

Bieżące informacje na temat przebiegu poszczególnych naborów i wypracowywanych innowacji znajdują się na stronie projektu: www.innowacjespoleczne.org.pl

powrót

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

DYREKCJA
Aleksandra Markowska - dyrektor a.markowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Maciej Warszakowski - zastępca dyrektora m.warszakowski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Katarzyna Ziemann - zastępca dyrektora k.ziemann@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 12
KOMUNIKACJA (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Aleksandra Dylejko - rzecznik prasowy a.dylejko@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09 | 603 620 200
Anna Niedziółka - kierownik a.niedziolka@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09
DIAGNOZY I PARTYCYPACJA (ul. Żeromskiego 31)
Urszula Majewska u.majewska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Marta Wieczorek m.wieczorek@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Magdalena Warmowska m.warmowska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Jaczewska j.jaczewska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
UrbanLab (Al. Zwycięstwa 96/98)
Joanna Krukowska j.krukowska@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Magdalena Żółkiewicz m.zolkiewicz@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Alicja Wiczling a.wiczling@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Przestrzenie Społeczne (ul. Śmidowicza 49 / ul. Opata Hackiego 33 / ul. Lipowa 15 / ul. Chylońska 237 / ul. Kartuska 20B)
Łukasz Rąpała - kierownik l.rapala@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 31
Iwona Deyk - koordynatorka Przystani Śmidowicza 49 i.deyk@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Jacek Rezner - koordynator Przystani Opata Hackiego 33 j.rezner@lis.gdynia.pl opatahackiego33@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 31
Dobrosława Korczyńska-Partyka - koordynatorka Przystani Lipowa 15 d.korczynska@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl 58 727 39 27
Małgorzata Zaworska - koordynatorka Przystani Chylońska 237 m.zaworska@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 30
Magdalena Dębna - koordynatorka Wymiennikowni m.debna@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 663 12 55 | +48 727 504 020
Projekty (ul. Żeromskiego 31 / al. Zwycięstwa 96/98)
Beata Prusak – aktywizacja społeczno-zawodowa b.prusak@lis.gdynia.pl pracownia@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 24
Monika Nowakowska – rozwój usług społecznych m.nowakowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Bożena Dołkowska – rewitalizacja społeczna b.dolkowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Joanna Niedzielska – rewitalizacja społeczna j.niedzielska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 11.
Inwestycje (ul. Żeromskiego 31)
Barbara Marchwicka - kierownik sekcji użytkownika b.marchwicka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Bianka Witkowska - kierownik sekcji rozwiązań projektowych b.witkowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Zamówienia Publiczne (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Agnieszka Nadziejko - kierownik a.nadziejko@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Księgowość (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Bożena Kościuszko-Panek - główna księgowa b.kosciuszko-panek@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Ewa Król - zastępca głównej księgowej e.krol@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Kadry (ul. ŻEROMSKIEGO 31)
Beata Kałan - kierownik b.kalan@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Zarządzanie i Współpraca (ul. Żeromskiego 31)
Ewa Gozdalik - kierownik e.gozdalik@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Administracja (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Iwona Alukonis - kierownik i.alukonis@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 28