Rewitalizacja to z jednej strony inwestycje poprawiające jakość życia w całej dzielnicy, z drugiej te, z których korzystać będą na co dzień członkowie mniejszych społeczności – takich, jak wspólnoty mieszkaniowe. Na sięgnięcie po dotacje do niezbędnych remontów zdecydowało się aż 26 wspólnot z Witomina – Radiostacji, Oksywia i osiedla Opata Hackiego – Zamenhofa. Niektóre prace już się zakończyły.

Na klatkach schodowych budynku przy ul. Pogodnej 2 jest już nowa instalacja elektryczna, przy Rolniczej 12 wymieniono drzwi, a w bloku przy Zamenhofa 1 wyremontowano klatki schodowe.

Przeprowadzenie tych remontów – i prowadzenie innych w trzech obszarach rewitalizacji – stało możliwe dzięki temu, że tutejsze wspólnoty mieszkaniowe zdecydowały się na przystąpienie do partnerstwa w projektach rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Pieniądze te stanowią dodatkowy zastrzyk gotówki zasilający środki zgromadzone w ramach funduszu remontowego.

– To ważny element włączania społeczności lokalnej w zmiany swojej najbliższej okolicy, a na takim zaangażowaniu w rewitalizację nam zależy – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.– Do tej pory zakres koniecznych remontów często przekraczał możliwości finansowe właścicieli mieszkań. Teraz dzięki pozyskanej przez miasto dotacji unijnej te przedsięwzięcia stają się możliwe. Przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych poprzedzających przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni, czyli już w roku 2016. Później samodzielnie określili swoje potrzeby i priorytety inwestycyjne, przygotowali stosowne wnioski, które składane były w otwartym naborze co oznacza, że szansę na sięgnięcie po te środki miała każda wspólnota zlokalizowana na obszarze rewitalizacji. Łączna wartość dofinansowania do prac, które zostaną przeprowadzone w ramach tego zadania rewitalizacyjnego, to 2,5 mln zł. Decyzją władz miasta, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej będzie wynosić aż 85 proc. zakładanych wydatków. Dotacje otrzymały wszystkie zainteresowane podmioty. 

Zgłoszone przez wspólnoty potrzeby – a co za tym idzie, zakres prowadzonych prac, są bardzo różne. Każda z dzielnic ma bowiem swoją specyfikę i odmienny charakter budownictwa. Na Witominie i w rejonie ZOH remonty dotyczą bloków mieszkalnych powstałych z końcem lat 60. XX wieku, na Oksywiu – zabytkowych willi przy ul. Arciszewskich i Śmidowicza. Wspólnym mianownikiem jest tu fakt, że prowadzona w tych dzielnicach rewitalizacja dała wspólnotom możliwość sięgnięcia po środki na remonty, których wartość często przekracza ich możliwości finansowe.

I tak, w tej chwili w budynku przy Rolniczej 16 prowadzone są prace związane z remontem elewacji polegającym na naprawie galerii komunikacyjnych – charakterystycznego elementu budynków w tej części Witomina – Radiostacji. Zapewniając dostęp do lokali mieszkalnych z zewnętrznej klatki schodowej, narażone są na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.

Na Oksywiu natomiast, w dawnej willi podoficerskiej przy ul. Arciszewskich 30, trwa remont dachu. Ze środków przyznanych przez miejskiego konserwatora zabytków wspólnota pozyskała na ten cel 189 tys. zł dotacji – to 75 proc. całkowitego kosztu prac.

– To największa kwota dofinansowania, jaką przyznał miejski konserwator zabytków w 2018 roku – zauważa Łukasz Szydłowski z zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Arciszewskich 26, 27, 29, 30. – Remont był konieczny, bo dach był naprawdę w fatalnym stanie. Zdarzało się, że przy silniejszym wietrze czy deszczu ulegał uszkodzeniu. W czwartek przyjechały nowe dachówki, lada dzień rozpocznie się ich układanie. Na tym etapie remontu przemurowane zostały kominy, bo i one w niektórych miejscach pękały.

Na tym jednak nie koniec. Przy wsparciu gminy Wspólnota Mieszkaniowa Arciszewskich 26, 27, 29, 30, jako jeden z partnerów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” pozyskała w otwartym naborze dodatkowe dofinansowanie – 510 tys. zł – na remonty, które przeprowadzone zostaną w następnych latach. Plany zakładają naprawę pokrycia dachowego pozostałych budynków wraz z częściowym wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych, prace dekarskie, wymianę systemu orynnowania, wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz zagospodarowanie dziedzińca znajdującego się pomiędzy czterema zabytkowymi willami.

– Na zlecenie wspólnoty pani konserwator przygotowała dla nas koncepcję malowania ścian na klatkach schodowych. Dzięki temu wiemy, jak było tu po wybudowaniu willi – mówi Łukasz Szydłowski. – Dokument ten będzie w przyszłości wykorzystany przy remoncie klatek schodowych. Z architektonicznego punktu widzenia mieszkamy w urokliwej okolicy. Z każdym kolejnym remontem jesteśmy bliżej odtworzenia oryginalnego wyglądu naszych kamienic. Gdy zakończą się wszystkie zaplanowane przez wspólnotę prace, będzie to jedno piękniejszych osiedli w Gdyni.

Prace będą kontynuowane na szerszą skalę w kolejnym roku. Do remontu elewacji przygotowuje się między innymi wspólnota mieszkaniowa przy Chwarznieńskiej 4, a kompleksowy remont klatek schodowych zostanie przeprowadzony w budynku wspólnoty mieszkaniowej Widna 3.

Projekt: „Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja”, „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” oraz „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego” są realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót