UrbanLab Gdynia był gospodarzem partnerskiej wizyty studyjnej przedstawicieli Urzędu Miasta Stalowa Wola. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, informacji, a także dobrych praktyk.

Podczas pierwszego dnia wizyty goście odwiedzili siedzibę UrbanLabu, gdzie powitała ich dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych Aleksandra Markowska.

– Cieszymy się, że możemy Was gościć, Gdynia to otwarte miasto, które chętnie dzieli się wypracowanymi rozwiązaniami. Jednocześnie sami również poszukujemy inspiracji poza granicami naszego samorządu, dlatego tego typu spotkania pozwalają nam na wymianę wiedzy i doświadczeń. UrbanLab to część Laboratorium Innowacji Społecznych, miejsca, w którym wdrażamy rozwiązania dla mieszkańców i w oparciu o ich potrzeby, ale także propozycje. Cieszymy się, że dziś możemy spotkać się z naszymi gośćmi i podyskutować o tym, co się w samorządzie sprawdza, a co nie – wyjaśniła Aleksandra Markowska.

Goście wysłuchali także prezentacji na temat gdyńskiego UrbanLabu oraz działań, jakie są tam prowadzone. Nie zabrakło także przedstawienia projektu realizowanego przez Laboratorium Innowacji Społecznych i Fundację Stocznia: Inkubatora pomysłów. Prezentację poprowadziły Magdalena ŻółkiewiczMagda Dębna. Przedstawiciele Stalowej Woli dowiedzieli się także, jak realizowane są w Gdyni e-usługi miejskie, szczególnie w kontekście karty mieszkańca.

Pierwszego dnia wizyty goście odwiedzili także Przystań Lipową 15, gdzie mogli zapoznać się z genezą gdyńskich domów sąsiedzkich, a także z proponowanymi dla mieszkańców aktywnościami. Zwieńczeniem pierwszego dnia wizyty była wizyta w Muzeum Miasta Gdyni. Zaproszeni zostali oprowadzeni po aktualnych wystawach oraz poznali ofertę skierowaną do młodzieży.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się spotkaniem w siedzibie UrbanLabu. Goście mogli wysłuchać prezentacji na temat rewitalizacji w wymiarze społecznych. Poruszony został m.in. wątek komunalnego bloku bez barier przy ul. Dickmana 30. Informacje przekazał Łukasz Browarczyk z Laboratorium Innowacji Społecznych, który odpowiadał także na pojawiające się pytania słuchaczy.

W kolejnym bloku goście wysłuchali prezentacji nt. Budżetu Obywatelskiego, Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, a także Konsultacji Społecznych i Gdyńskiej Platformy Dialogu. Na pytania w tym zakresie odpowiadała Magdalena Warmowska, specjalistka z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Drugiego dnia wizyty goście mieli okazję, by odwiedzić Centrum Nauki Experyment oraz Centrum Organizacji Pozarządowych. Ostatnim punktem był natomiast wykład Marty Magott pt. „Społeczność Romska w Trójmieście”.

Niemniej intensywny był trzeci dzień wizyty. W czwartek goście ze Stalowej Woli odwiedzili Wymiennikownię. Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Designu. Mogli tam zapoznać się nie tylko z samym miejscem, ale także z jego koordynatorkami oraz wolontariuszami.

– To była zupełnie nowa forma aktywności dla młodzieży, do której wszyscy musieli się przyzwyczaić – mówiła podczas prezentacji Martyna Winnicka, kierowniczka Wymiennikowni.

Goście ze Stalowej Woli byli szczególnie zainteresowani szczegółami tworzenia przestrzeni dla młodych ludzi, bo, jak podkreślali, sami planują otwarcie podobnej placówki.

– Poszukujemy dobrych praktyk w zakresie aktywizacji młodzieży, współpracy z młodzieżą, a także rozwiązań, które się sprawdziły, i które można zaadaptować. Oczywiście pewne niuanse będą zmienne, ale ogóle zasady, partnerskie podejście, a także część rozwiązań chcielibyśmy wykorzystać w siebie – mówi Arleta Siwek, naczelnik wydziału stalowowolskie Centrum Aktywności Lokalnej i dodaje, że w planach stalowowolskiego samorządu jest m.in. stworzenie nowoczesnego budynku, w którym powstanie przestrzeń dla młodzieży.

Zwieńczeniem wizyty studyjnej była wizyta w Młodzieżowym Domu Kultury oraz w Muzeum Emigracji.


powrót